Gå ur nationen

För att träda ur nationen, kontakta kuratorerna. Skriv ditt namn och personnummer ev.medlemsnummer  i meddelandet och säg att du vill gå ur nationen alt. strunta i att betala terminsavgiften så blir du automatiskt utesluten efter ett tag. Du kan avsluta ditt medlemskap genom att besöka kuratorsexpeditionen under öppettiderna på vardagar.

Om du inte betalar terminsavgiften så kommer du inte få något nationskort. Har du inte fått något nationskort en termin så kommer du inte att behöva betala den retroaktivt för att gå med i nationen igen nästa termin eller senare.

Om du är medlem i flera nationer och vill gå ur enbart V-Dala så måste du kontakta nationen och begära utträde, annars kommer skulden till V-Dala göra att ditt nationskort (för medlemskapet i andra nationer) inte skickas eftersom våra medlemsregister är sammankopplade och nationskortet inte skickas för än man är skuldfri.

Om du enbart är medlem i V-Dala och inte vill vara medlem längre så kan du som sagt låta bli att betala din terminsavgift. Under den första terminen kommer det då att finnas en skuld till nationen som automatiskt förfaller vid terminens slut. Denna skuld kan eventuellt förhindra att du kan söka bostad eller få studentkortet hemskickat till dig.

Instagram