Informationsutskottet

Informationsutskottet samordnar nationens informationskanaler och marknadsför nationens aktiviteter. I nationens informationsverksamhet ingår bland annat arbete med nationens hemsida, affischering, grafisk formgivning och fotografering. Vi biträder också nationens tidning Landskapsposten. Om något av ovanstående skulle intressera dig, hör av dig till oss!

 

Vi är alltid på jakt efter nya affischerare. Som affischerare får du i utbyte ett personalpriskort som ger dig förmånliga priser på mycket inom nationen.

 

Kontakta oss på: infu@v-dala.se.