Nöje

När ordet ”nationsliv” flyger ur munnen på någon nuförtiden tänker nog de flesta på studentpubar, utekvällar och spex. Mat, dryck, dans och underhållning har i århundraden – på gott och ont (mest gott) – präglat de upsaliensiska lärjungarnas terminer och utgjort murbruket mellan stenarna i Glädjens högborg. Att det har blivit så beror till stor del på nationerna och bland dem har Västmanlands-Dala sin givna plats med pub, körer, baler och mycket, mycket mer.

Mycket nöje!

På V-Dala är Andre kurator ansvarig för all nöjesverksamhet. Underhållningen sköts emellertid till största del av våra underföreningar.

Instagram