Engagera dig!

När ordet ”nationsliv” flyger ur munnen på någon nuförtiden tänker nog de flesta på studentpubar, utekvällar och spex. Mat, dryck, dans och underhållning har i århundraden – på gott och ont (mest gott) – präglat de upsaliensiska lärjungarnas terminer och utgjort murbruket mellan stenarna i Glädjens högborg. Att det har blivit så beror till stor del på nationerna och bland dem har Västmanlands-Dala med sin stora Aaltoborg har mycket hjärterum och stjärterum för många typer av verksamheter!

Slarva inte bort din tid i Uppsala utan att prova på nationslivet. Den här chansen får du bara en gång i livet!

Mycket nöje!

På V-Dala är Andre kurator ansvarig för all nöjesverksamhet. Underhållningen sköts emellertid till största del av våra underföreningar.

Du kan se vilka poster som går att söka samt söka dessa på vår ansökningssida.

Instagram