Personlig Rådgivning

En viktig del i V-Dalas nyttoverksamhet är våra personliga rådgivare. De finns till för att hjälpa dig som medlem om du har ett problem som är relaterat till deras respektive kunskapsområde.

Alkoholombudsmannen kan du prata med om du är orolig för att du själv eller en kompis har problem med alkoholkonsumtion.

Jämlikhetsombudet kan du tala med om du känner dig kränkt eller trakasserad på nationen. Du kan även tala med nationens Förste kurator och Andre kurator eller styrelsens arbetsmiljö- och trivselutskott.

Nationsjuristerna kan hjälpa dig eller ordna hjälp åt dig om du hamnar i juridiskt trångomål.

Nationskaplanen står till tjänst för att prata om nästan allt: om livet, om kärleken, om religionen. Alla de stora frågorna – och de små också för den delen.

Kontakta våra rådgivare här.

Lista på stödlinjer och journummer

Källa: https://www.1177.se

Senast uppdaterad: 16/11/2023

 

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.

Telefon: 020-50 50 50.

 

Uppsala kvinnojour

Stöd till kvinnor som utsätts för våld.

Telefon: 018-10 10 49

 

Brottsofferjouren

Du som är utsatt för brott, är närstående eller vittne till brott kan få stöd av Brottsofferjouren.

Telefon: 116 006

 

Storasyster

Vi erbjuder stöd till dig som har blivit utsatt för sexuella övergrepp, om någon har gjort något sexuellt med dig som du inte vill. Vi erbjuder också stöd till dig som anhörig.

Hemsida: https://storasyster.org/

 

Somaya stödjour

Somayas stödjour erbjuder råd och stöd till dig som är utsatt för våld eller förtryck. Det finns möjlighet att få hjälp på flera språk.

Du kan ringa, chatta eller mejla.

Telefon: 020-81 82 83

Hemsida: https://somaya.se/var-stodlinje/

 

Jourhavande medmänniska

Få stöd på natten och prata med någon om dina upplevelser, tankar och känslor. Du kan även chatta.

Telefon: 08-702 16 80

Hemsida: https://www.jourhavande-medmanniska.se/

 

Mansjouren

Mansjouren i Stockholm tar emot samtal från hela Sverige. Till dig som behöver prata om relationer, framtid, jobb, barn eller ekonomi. Kommer du inte fram så kopplas du vidare till en telefonsvarare, och kan bli uppringd om du vill det.

Telefon: 08-30 30 20

 

Regnbågslinjen

Regnbågslinjen är en samtalsjour som riktar sig till dig som definierar dig inom HBTQI-spektrumet, samt till anhöriga, närstående till HBTQI-personer. De som svarar är volontärer som själva är HBTQI-personer och är utbildade för uppgiften.

Telefon: 0770-55 00 10

 

Självmordslinjen

Självmordslinjen drivs av föreningen Mind som arbetar för psykisk hälsa. Du som känner att du inte vill leva längre eller har någon närstående du är orolig för kan ringa eller chatta. De som svarar är volontärer som har fått utbildning och handledning för att ge medmänskligt stöd.

Telefon: 901 01

 

Uppsala tjej- och transjour

Du som är tjej (cis eller trans) eller ung transperson (oavsett könsidentitet eller ickekön) får anonymt stöd via chatt och mejl. Du kan också få en personlig träff eller någon som följer med dig till exempelvis sjukvård och polis. Verksamheten är för unga mellan 10 och 25 år.

Mejl: jour@uppsalattj.se

Hemsida: https://uppsalattj.se/

 

Anhöriglinjen

Behöver du stöd i din roll som anhörig eller närstående? Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon som drivs av Anhörigas riksförbund. Du kan även mejla.

Telefon: 0200-23 95 00

Hemsida: https://anhorigasriksforbund.se/anhoriglinjen/

 

SPES – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd

SPES är till för dig som är närstående till någon som har tagit sitt liv. Förbundet har en telefonjour som du kan ringa till. Alla som du har kontakt med har själva förlorat någon genom självmord.

Telefon: 020 – 18 18 00

 

Alkohollinjen

Du kan ringa Alkohollinjen om du funderar över dina egna eller någon annans alkoholvanor. Du kan också mejla. Du får stöd för att ändra ditt drickande, eller får råd om hur du ska göra om någon du känner har problem med alkohol.

Telefon: 020-84 44 48

 

Droghjälpen

Du som har funderingar kring dina drogvanor kan kontakta Droghjälpen. Det är en stödlinje som ger stöd via nätet och telefon, och drivs av Beroendecentrum i Stockholm. Du som närstående kan också ta kontakt.

Telefon: 020-91 91 91

 

För mer stödorganisationer se listan på 1177:

https://www.1177.se/liv–halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/rad-och-stod-pa-chatt-och-telefon-vid-psykisk-ohalsa-och-beroende/

 

Uppdaterad: 20 november 2023.

Instagram