Personlig Rådgivning

En viktig del i V-Dalas nyttoverksamhet är våra personliga rådgivare. De finns till för att hjälpa dig som medlem om du har ett problem som är relaterat till deras respektive kunskapsområde.

Alkoholombudsmannen kan du prata med om du är orolig för att du själv eller en kompis har problem med alkoholkonsumtion.

Jämlikhetsombudet kan du tala med om du känner dig kränkt eller trakasserad på nationen. Du kan även tala med nationens Förste kurator och Andre kurator eller styrelsens arbetsmiljö- och trivselutskott.

Nationsjuristerna kan hjälpa dig eller ordna hjälp åt dig om du hamnar i juridiskt trångomål.

Nationskaplanen står till tjänst för att prata om nästan allt: om livet, om kärleken, om religionen. Alla de stora frågorna – och de små också för den delen.

Kontakta våra rådgivare här.

Instagram