Dokument

Vill du veta mer om nationen och hur den fungerar? Nedan hittar du några av de dokument som styr nationens verksamhet.

Förmånslista

Om du vill veta vilka eventuella förmåner en viss post ger dig kan du studera vår förmånslista. Listan samt förmånerna för de olika posterna kan komma att uppdateras.

Förmånslista VT23 och framåt

Arbetsinstruktioner

Befattningsbeskrivningar

Reglementen

Styrdokument

Verksamhetsberättelse

Instagram