Bli Medlem

Nationen utgörs av sina medlemmar. Synen på nationen som en självständig enhet, en förening eller en byggnad, är av yngre datum. Utan medlemmar skulle nationen alltså inte bara stå stilla – den skulle per definition inte existera.

Västmanlands-Dala nation har i dagsläget omkring 5 500 medlemmar, varav 99 % är aktiva eller förutvarande studenter och 1 % är hedersledamöter.

Hur går jag med?

För att kunna skriva in dig i Västmanlands-Dala nationen behöver du vara antagen på en kurs vid Uppsala universitet.

Du startar upp ditt medlemskap genom att besöka nationen under inskrivningens eller kuratorsexpeditionens öppettider. När du skriver in dig eller betalar din terminsavgift på nationen får du ett tillfälligt nationskort i handen som gäller i en månad. Plastkortet kommer att skickas till nationen inom ett par veckor, för att efterföljande terminer skickas hem till dig. Du kan dock givetvis välja att fortfarande få det till nationen om du t.ex. inte har en stadigvarande adress.

Du kan också bli medlem på nätet! När du blivit medlem via uppsalastudent.com kommer du senast dagen efter du betalat att få ett preliminärt digitalt kort via Studentkortets app. Då måste du besöka nationen, antingen under inskrivningens öppettider eller på kuratosexpeditionens öppettider, för att vi ska kunna auktorisera dig. När du blivit auktoriserad så kommer du få ett ordinarie kort i appen och ett fysiskt kort kommer att skickas till dig.

Terminsavgiften är från och med höstterminen 2020, 330 kr och vi tar både kort och kontanter.

Vid frågor, maila ku@v-dala.se eller 1q@v-dala.se.