Internationella utskottet

Internationella utskottet är dedikerat att på olika sätt integrera internationella studenter i nationen. Vi anordnar några aktiviteter per termin. Det behövs alltid folk som hjälper till så kontakta oss gärna!

Kontakt: iu@v-dala.se

Föreningsnyheter


Det finns inga nyheter