Kontakt


  Kontakta oss via kontaktformuläret
  eller hitta samtliga kontaktuppgifter nedan.

   


  Kuratel


  För frågor gällande medlemskap, stipendier och nationen i stort, kontakta Förste kurator. För ärenden av ekonomisk karaktär, frågor gällande löner, lokalbokningar och gask-/balanmälningar, kontakta Andre kurator.

  Förste kurator

  Marcus Sandén

  018 10 53 39
  1d@​i-qnyn.fr
  Andre kurator

  Anton Bränström

  018 10 53 39
  2d@​i-qnyn.fr

  Tjänstemän


  För frågor kring löner och V-Dalas fastighet, kontakta ekonomichefen.

  Ekonomichef

  Pernilla Rosenberg

  018-106367
  rxbabzv@​i-qnyn.fr

  Taketverk


  Taketverket driver nationens sommarrestaurang Taket.

  Klubbmästarinna

  Nikhil Suresha

  073-519 00 64
  xyzn@​i-qnyn.fr

  Uthyrning


  Uthyrningssäljaren har hand om nationens uthyrningsverksamhet. Hit vänder du dig för att boka in en fest i våra lokaler.

  Uthyrningssäljare (ej bostäder)

  Carl Björkman

  073-5190067
  hguleavat@​i-qnyn.fr

  Klubbverk


  Klubbmästaren har hand om festvåningens klubbverksamhet, Klubbmästarinnan har hand om servering på festvåningen, Pubchefen har hand om puben inklusive pubrundor och bokningar av röda rummet. Barmästaren har hand om dryck och barer på festvåningen.

  Klubbverket växel

  018-13 48 59
  Klubbmästare

  Mikael Jansson

  073-519 00 63
  xyz@​i-qnyn.fr
  Klubbmästarinna

  Nikhil Suresha

  073-519 00 64
  xyzn@​i-qnyn.fr
  Pubchef

  Martin Nilsson

  018-12 29 48
  chora@​i-qnyn.fr
  Barmästare

  Joacim Toivonen

  073-519 00 65
  onez@​i-qnyn.fr

  Kontaktutskottet


  Kontaktutskottet har hand om nationens nya medlemmar.

  Biträdande kontaktsekreterare

  Kajsa Thorsell

  xh@​​i-qnyn.fr
  Kontaktsekreterare

  Tim Solig

  xh@​​i-qnyn.fr

  Informationsutskottet


  Informationsutskottet samordnar nationens informationskanaler och marknadsför nationens aktiviteter.

  Bitr. informationssekreterare

  Vakant

  vash@​i-qnyn.fr
  Redaktör för film

  Aysha Siddika

  Nationsöversättare

  Ebba Planerot

  Informationssekreterare

  Viktor Rebius

  vash@​i-qnyn.fr
  Webbredaktör

  Jessica Edman

  jroo@​​i-qnyn.fr
  Redaktör för Landskapsposten

  Jessica Edman

  ynaqfxncfcbfgra@​​i-qnyn.fr
  Redaktör för Instagram

  Vakant

  vash@​i-qnyn.fr
  Redaktör för Facebook

  Vakant

  vash@​i-qnyn.fr
  Redaktör för affischer

  Aron Skytén

  vash@​i-qnyn.fr
  Redaktör för Nationsguiden

  Alice Alexandersson

  Nationsöversättare

  Stanislava Visilitskaja

  genafyngvba@​i-qnyn.fr

  Biblioteksutskottet


  Biblioteksutskottet driver nationens bibliotek.

  Bibliotekarie

  Annika Høeg

  018-13 15 86
  ovoyvbgrxnevr@​i-qnyn.fr
  Biträdande bibliotekarie

  Stanislava Visilitskaja

  ovoyvbgrxnevr@​​i-qnyn.fr
  Arkivarie

  Mathilda Meijling

  nexvinevr@​i-qnyn.fr

  Idrottsutskottet


  Idrottsutskottet anordnar veckovisa träningar och idrottsaktiviteter.

  Idrottssekreterare

  Johanna Grip

  vs@​i-qnyn.fr

  Internationella utskottet


  Internationella utskottet har hand om nationens internationella medlemmar.

  Internationell sekreterare

  Veronica Ekholm

  vh@​i-qnyn.fr
  Biträdande internationell sekreterare

  Sampo Sorvisto

  vh@​i-qnyn.fr

  Jämlikhetsgruppen


  Jämlikhetsombudet kan du vända dig till om du upplevt trakasserier eller orättvis behandling på nationen.

  Jämlikhetsombud

  Catarina Cederved

  wnzb@​i-qnyn.fr

  Rådgivning


  För personlig rådgivning, tveka inte att vända dig till våra rådgivare.

  Nationskaplan

  Hans Degréus

  angvbafxncyna@​i-qnyn.fr
  Jämlikhetsombud

  Catarina Cederved

  wnzb@​i-qnyn.fr
  Alkoholombud

  Melanie Olivares

  nyxb@​i-qnyn.fr
  Nationsjurist

  Anna-Karin Spector Höök

  angvbafwhevfg@​i-qnyn.fr

  Landskapsposten


  Landskapsposten är nationens egna tidning som ges ut två gånger per termin.

  Redaktör

  Jessica Edman

  ynaqfxncfcbfgra@​i-qnyn.fr

  Styrelsen


  Nationens styrelse.

  Arbetsmiljö- och trivselutskottet

  neogeh@​i-qnyn.fr
  Förste kurator

  Marcus Sandén

  018 10 53 39
  1d@​i-qnyn.fr
  Andre kurator

  Anton Bränström

  018 10 53 39
  2d@​i-qnyn.fr
  Skattmästare

  Rolf Kroon

  fxnggz@​i-qnyn.fr
  Biträdande skattmästare

  Helene Erbing Backström

  fgnyys.fxnggz@​i-qnyn.fr
  Inspektor

  Johan Tysk

  vafcrxgbe@​i-qnyn.fr

  Spelmanslaget


  Världens äldsta studentspelmanslag.

  Ordförande

  Anna Bergström

  beqs@​i-qnynfcryznafynt.fr

  Samba São Miguel


  Nationens slagverksorkester.

  Ledare (mestre)

  Andreas Björk

  fnzona@​i-qnyn.fr

  Syjuntan


  Nationens sy- och hantverksförening.

  Sekreterare

  Vakant

  flwhagna@​i-qnyn.fr
  Ordförande

  Vakant

  flwhagna@​i-qnyn.fr

  ab Kruthornen & Letta Gardet


  Nationens egen blåsorkester med balett.

  Första Lettgardist

  Emma Ferritsius

  1yt@​xuyt.fr
  Förste Kruthorn

  Elin Wirman

  1xu@​xuyt.fr

  Spelgillet


  Nationens spelförening som ägnar sig åt bland annat brädspel, rollspel, figurspel, kortspel, lajv, TV-spel och film.

  Ordförande

  Fredrik Mattsson

  beqsbenaqr@​fcrytvyyrg.fr

  Spexet


  Spexföreningen ägnar sig åt komisk teater med publikinteraktion och framträder på nationens gasker och tillställningar.

  Ordförande

  Joacim Toivonen

  fcrkrg@​i-qnyn.fr

  V-Dalakören


  Blandad kör som anordnar konserter och regelbundet framträder på nationens tillställningar.

  Ordförande

  Minna Robertsson

  beqsbenaqr@​i-qnynxbera.fr