Kontakt
  Kontakta oss via kontaktformuläret
  eller hitta samtliga kontaktuppgifter nedan.

   


  Kuratel


  För frågor gällande medlemskap, stipendier och nationen i stort, kontakta Förste kurator. För ärenden av ekonomisk karaktär, frågor gällande löner, lokalbokningar och gask-/balanmälningar, kontakta Andre kurator.

  Förste kurator

  Mikael Jansson

  018 10 53 39
  1d@​i-qnyn.fr
  Andre kurator

  Emelie Nissfolk

  018 10 53 39
  2d@​i-qnyn.fr

  Tjänstemän


  För frågor kring löner och V-Dalas fastighet, kontakta ekonomichefen.

  Ekonomichef

  Pernilla Rosenberg

  018-106367
  rxbabzv@​i-qnyn.fr

  Taketverk


  Taketverket driver nationens sommarrestaurang Taket.

  Restaurangchef

  Vakant

  gnxrg@​i-qnyn.fr
  Klubbmästarinna

  Dag Nordensvärd

  073-519 00 64
  xyzn@​i-qnyn.fr
  Barchef

  Vakant

  018-13 48 59
  gnxrg@​i-qnyn.fr

  Uthyrning


  Uthyrningssäljaren har hand om nationens uthyrningsverksamhet. Hit vänder du dig för att boka in en fest i våra lokaler.

  Uthyrningssäljare (endast nationshusets festsal, ej bostäder)

  August Karlsson

  hguleavat@​i-qnyn.fr

  Klubbverk


  Klubbmästaren har hand om festvåningens klubbverksamhet, Klubbmästarinnan har hand om servering på festvåningen, Pubchefen har hand om puben inklusive pubrundor och bokningar av röda rummet. Barmästaren har hand om dryck och barer på festvåningen.

  Klubbverket växel

  018-13 48 59
  Klubbmästare

  Vakant

  073-519 00 63
  xyz@​i-qnyn.fr
  Klubbmästarinna

  Dag Nordensvärd

  073-519 00 64
  xyzn@​i-qnyn.fr
  tf. Pubchef

  Albin D. Heijkenskjöld

  073-519 00 66
  chora@​i-qnyn.fr
  Barmästare

  Theo Nygren

  073-519 00 65
  onez@​i-qnyn.fr
  Kommunikationsansvarig

  Jack Cronwall

  xbzzhavxngvba@​i-qnyn.fr

  Kontaktutskottet


  Kontaktutskottet har hand om nationens nya medlemmar.

  Kontaktsekreterare

  Caroline Barrskog

  xh@​​i-qnyn.fr
  Biträdande kontaktsekreterare

  Alma Eriksson

  xh@​​i-qnyn.fr

  Informationsutskottet


  Informationsutskottet samordnar nationens informationskanaler och marknadsför nationens aktiviteter.

  Nationsöversättare

  Ebba Planerot

  Redaktör för film

  Vakant

  Bitr. informationssekreterare

  Johanna Hagström

  vash@​i-qnyn.fr
  Informationssekreterare

  Vakant

  vash@​i-qnyn.fr
  Webbredaktör

  Vakant

  jroo@​​i-qnyn.fr
  Redaktör för Landskapsposten

  Alicia Kindberg

  ynaqfxncfcbfgra@​​i-qnyn.fr
  Grafiker

  Molly Börjes

  vash@​i-qnyn.fr
  Redaktör för Nationsguiden

  Matilda Anehill

  vash@​​i-qnyn.fr
  Nationsöversättare

  Malin Asplund-Hammarstrand

  genafyngvba@​i-qnyn.fr

  Biblioteksutskottet


  Biblioteksutskottet driver nationens bibliotek.

  Biträdande Arkivarie

  Erik Sjögren Tergius

  Antikvarie

  Vakant

  nagvxinevr@​i-qnyn.fr
  Bibliotekarie

  Stanislava Visilitskaja

  018-13 15 86
  ovoyvbgrxnevr@​i-qnyn.fr
  Biträdande bibliotekarie

  Urte Murauskaite

  ovoyvbgrxnevr@​​i-qnyn.fr
  Arkivarie

  Mathilda Meijling

  nexvinevr@​i-qnyn.fr
  Biträdande Antikvarie

  Maja Johnson

  nagvxinevr@​i-qnyn.fr

  Idrottsutskottet


  Idrottsutskottet anordnar veckovisa träningar och idrottsaktiviteter.

  Idrottssekreterare

  Vakant

  vs@​i-qnyn.fr

  Internationella utskottet


  Internationella utskottet har hand om nationens internationella medlemmar.

  Internationell sekreterare

  Idun Olars

  vh@​i-qnyn.fr
  Biträdande internationell sekreterare

  Earl Ashley Dube

  vh@​i-qnyn.fr

  Jämlikhetsgruppen


  Jämlikhetsombudet kan du vända dig till om du upplevt trakasserier eller orättvis behandling på nationen.

  Jämlikhetsombud

  Agnes Widmark

  wnzb@​i-qnyn.fr

  Rådgivning


  För personlig rådgivning, tveka inte att vända dig till våra rådgivare.

  Nationskaplan

  Hans Degréus

  angvbafxncyna@​i-qnyn.fr
  Jämlikhetsombud

  Agnes Widmark

  wnzb@​i-qnyn.fr
  Alkoholombud

  Alicia Nylander

  nyxb@​i-qnyn.fr
  Nationsjurist

  Agnes Domar

  angvbafwhevfg@​i-qnyn.fr

  Landskapsposten


  Landskapsposten är nationens egna tidning som ges ut två gånger per termin.

  Redaktör

  Alicia Kindberg

  ynaqfxncfcbfgra@​i-qnyn.fr

  Styrelsen


  Nationens styrelse.

  Arbetsmiljö- och trivselutskottet

  neogeh@​i-qnyn.fr
  Förste kurator

  Mikael Jansson

  018 10 53 39
  1d@​i-qnyn.fr
  Andre kurator

  Emelie Nissfolk

  018 10 53 39
  2d@​i-qnyn.fr
  Skattmästare

  Rolf Kroon

  fxnggz@​i-qnyn.fr
  Biträdande skattmästare

  Helene Erbing Backström

  fgnyys.fxnggz@​i-qnyn.fr
  Inspektor

  Johan Tysk

  vafcrxgbe@​i-qnyn.fr

  Spelmanslaget


  Världens äldsta studentspelmanslag.

  Ordförande

  Anna Bergström

  beqs@​i-qnynfcryznafynt.fr

  Samba São Miguel


  Nationens slagverksorkester.

  Ledare (mestre)

  Andreas Björk

  fnzona@​i-qnyn.fr

  Syjuntan


  Nationens sy- och hantverksförening.

  Sekreterare

  Vakant

  flwhagna@​i-qnyn.fr
  Ordförande

  Vakant

  flwhagna@​i-qnyn.fr

  ab Kruthornen & Letta Gardet


  Nationens egen blåsorkester med balett.

  Första Lettgardist

  Elina Elvelo

  1yt@​xuyt.fr
  Förste Kruthorn

  Linn Mattsson

  1xu@​xuyt.fr

  Spelgillet


  Nationens spelförening som ägnar sig åt bland annat brädspel, rollspel, figurspel, kortspel, lajv, TV-spel och film.

  Ordförande

  Marcus Alnebo

  fcrytvyyrgiqnyn@​tznvy.pbz

  Spexet


  Spexföreningen ägnar sig åt komisk teater med publikinteraktion och framträder på nationens gasker och tillställningar.

  Ordförande

  Fredrik Barnå

  fcrkrg@​i-qnyn.fr

  V-Dalakören


  Blandad kör som anordnar konserter och regelbundet framträder på nationens tillställningar.

  Ordförande

  Malin Åslund

  beqsbenaqr@​i-qnynxbera.fr
  Vice Ordförande

  Jostein Førland

  beqsbenaqr@​​i-qnynxbera.fr