Trygghet på V-Dala

V-Dala ska vara en trygg och säker plats för alla våra medlemmar och gäster. Nationen arbetar därför aktivt med att förebygga otrygghet och kränkande behandling genom bland annat styrelsens arbetsmiljö- och trivselutskott och nationens valda jämlikhetsombud. Vill du veta mer om detta arbete eller är själv intresserad av att delta i det? Kontakta då jämlikhetsombudet, du hittar kontaktuppgifterna här. Mer information finns även i nationens plan för likabehandling som du kan läsa här.

Har du blivit utsatt för kränkande behandling eller upplevt något annat som gjort dig otrygg eller gett dig obehag? Då kan du anmäla det genom nedanstående formulär. Formuläret kan användas av medlemmar, funktionärer, personal och gäster på nationen. Du kan själv välja att vara anonym eller om du vill bli kontaktad för uppföljning och eventuella åtgärder. Vänligen notera att om du väljer att vara anonym så kommer du inte kunna få någon uppföljning av ärendet.

Observera: Formuläret bevakas inte dygnet runt och ska inte användas vid akuta situationer, tag då istället kontakt med närmaste ansvarig eller ring 112. Detta formulär kan heller inte ersätta en polisanmälan ifall att du har blivit utsatt för något brottsligt.

Den här funktionen är en del i nationens förebyggande arbete mot kränkande behandling, men är inte till för att skicka in mer allmänna synpunkter och ska inte användas för att gå till obefogade personangrepp mot någon medlem, funktionär, personal eller annan gäst på nationen.

Anmälningar inskickade via detta formulär går till sammankallande för nationens arbetsmiljö- och trivselutskott, som är utsedd av nationens styrelse. All information hanteras konfidentiellt inom utskottet och hanteras i enlighet med GDPR.

 

    Beskriv gärna om du tidigare meddelat någon på nationen om händelsen, för att underlätta vår uppföljning.

    Instagram