Jämlikhetsombud

Jämlikhetsombudet talar du med om du känner dig kränkt eller trakasserad på nationen.

Kontakt: jamo@​v-dala.se

Instagram