Hedersledamöter

Nationen kan till hedersledamot för livstiden välja:

 1. person som gjort sig synnerligen förtjänt om nationen
 2. person av utmärkt vetenskaplig, konstnärlig, litterär eller medborgerlig förtjänst, som antingen tillhört eller tillhör nationen eller är född eller uppvuxen inom Västmanland eller Dalarna eller där haft eller har sin verksamhet eller som eljest har nära anknytning till nationen.

Förteckning över samtliga hedersledamöter genom tiderna 

Nationen har idag 61 hedersledamöter, nämligen:

 1. Operasångerskan Busk Margit Jonsson
 2. Ekonomikonsulten Bo Rock, Andre kurator 1972, Skattmästare 1979-1993
 3. Generalkonsuln, medicine hedersdoktor Anders Wall
 4. Kammarmusiker Lars Roos
 5. Konsertsångerskan och kulturentreprenören Margareta Jonth
 6. Tidningsdirektör Lennart Bengtsson
 7. Redaktör Anders H Pers
 8. Direktör Bo Aulin, Förste kurator 1974-1976
 9. Informationschefen, juris kandidat Rolf Kroon, Skattmästare sedan 1993
 10. Biskop emeritus Claes Bertil Ytterberg
 11. Professor Uno Erikson
 12. Förutvarande statsrådet Lena Hjelm-Wallén
 13. Medicine doktor Anders Milton
 14. Direktör Christer Brandberg, Andre kurator 1969
 15. Överste 1. graden Lennart Johansson
 16. Landshövding Mats Svegfors
 17. Professor emeritus Lars Edebo, Förste kurator 1964-1965
 18. Dirigenten professor Cecilia Rydinger-Alin
 19. Studierektor Stig Brewitz, Andre kurator 1968
 20. Professor Peter Wallensteen, inspektor 2016-2021
 21. Professor Gert Klötzke
 22. Komminister Åsa Jonsson
 23. Ekonomikonsult Helene Erbing Backström, Ekonomi- och fastighetschef 1987-2000, ställföreträdande Skattmästare 2002-2015, Biträdande Skattmästare sedan 2015
 24. Förutvarande överintendent Barbro Bursell
 25. Arkitekt Anders Bexelius
 26. Direktör Jörgen Jonsson, Bibliotekarie 1983-1986, Ekonomi- och fastighetschef 1986-1987
 27. Förutvarande statsråd Thomas Östros
 28. Professor Börje Johansson
 29. Professor Anne-Liis von Knorring, Inspektor 2006-2011
 30. Musikern Clas Yngström
 31. Speedwayföraren Tony Rickardsson
 32. Ärkebiskop Anders Wejryd
 33. Artisten Peter Carlsson
 34. Professor KG Nilson
 35. Artisten Birgit Carlstén
 36. Professor Ulf Danielsson
 37. Musikläraren Christer Hjort
 38. Författaren och journalisten Ingrid Carlberg
 39. Professor Johan Sundström, Inspektor 2011-2016
 40. Advokat Anna-Karin Spector Höök, Andre kurator 1975-76 samt nationsjurist
 41. Skattejuristen Torbjörn Spector, Bibliotekarie 1977-78, historiograf 1978-79, nationsjurist 1979-81
 42. Journalisten och författaren Magnus Lind
 43. Professor Jan ”Gulan” Gulliksen
 44. Professor Ulla Börestam, Andre kurator 1974
 45. Fd museichefen Jan-Olof Montelius, Bibliotekarie 1971-73, Förste kurator 1977-78
 46. Ekonomie doktor Mikael Gidhagen, proinspektor 2013 – 2021
 47. Biskop Thomas Söderberg
 48. Landshövding Håkan Wåhlstedt
 49. Professor Staffan Yngve
 50. Skribenten och ordförande Karin Perers
 51. Juris kandidat Anna-Pia Norman Wahlund
 52. Museidirektör och adjungerad professor Johan Cederlund
 53. Professor Johan Tysk, inspektor sedan 2021
 54. Tidigare sekreterare för Region Uppsala Elisabet Kroon
 55. Måltidsforskaren Richard Tellström
 56. Operasångerskan Anna Larsson
 57. Professor Anna Götlind
 58. Docent Katarina Barrling, proinspektor sedan 2022
 59. Professor Anna T. Danielsson
 60. Riksspelman Alm Nils Ersson
 61. Professor Svante Janson

Instagram