Hedersledamöter

Nationen kan till hedersledamot för livstiden välja:

 1. person som gjort sig synnerligen förtjänt om nationen
 2. person av utmärkt vetenskaplig, konstnärlig, litterär eller medborgerlig förtjänst, som antingen tillhört eller tillhör nationen eller är född eller uppvuxen inom Västmanland eller Dalarna eller där haft eller har sin verksamhet eller som eljest har nära anknytning till nationen.

Förteckning över samtliga hedersledamöter genom tiderna 

Nationen har idag 62 hedersledamöter, nämligen:

 1. Operasångerskan Busk Margit Jonsson
 2. Ekonomikonsulten Bo Rock, Andre kurator 1972, Skattmästare 1979-1993
 3. Generalkonsuln, medicine hedersdoktor Anders Wall
 4. Kammarmusiker Lars Roos
 5. Konsertsångerskan och kulturentreprenören Margareta Jonth
 6. Teknologie doktor Bo Berggren
 7. Tidningsdirektör Lennart Bengtsson
 8. Redaktör Anders H Pers
 9. Ekonomie doktor Hans Dalborg
 10. Direktör Bo Aulin, Förste kurator 1974-1976
 11. Kompositören Nils Lindberg
 12. Informationschefen, juris kandidat Rolf Kroon, Skattmästare sedan 1993
 13. Biskop emeritus Claes Bertil Ytterberg
 14. Professor Uno Erikson
 15. Direktör Lars Ramqvist
 16. Förutvarande statsrådet Lena Hjelm-Wallén
 17. Medicine doktor Anders Milton
 18. Överste 1. graden Lars Wallén
 19. Direktör Christer Brandberg, Andre kurator 1969
 20. Överste 1. graden Lennart Johansson
 21. Landshövding Mats Svegfors
 22. Professor Bo Södersten
 23. Professor emeritus Lars Edebo, Förste kurator 1964-1965
 24. Dirigenten professor Cecilia Rydinger-Alin
 25. Studierektor Stig Brewitz, Andre kurator 1968
 26. Professor Peter Wallensteen, inspektor 2016-2021
 27. Professor Gert Klötzke
 28. Komminister Åsa Jonsson
 29. Ekonomikonsult Helene Erbing Backström, Ekonomi- och fastighetschef 1987-2000, ställföreträdande Skattmästare 2002-2015, Biträdande Skattmästare sedan 2015
 30. Förutvarande överintendent Barbro Bursell
 31. Arkitekt Anders Bexelius
 32. Direktör Jörgen Jonsson, Bibliotekarie 1983-1986, Ekonomi- och fastighetschef 1986-1987
 33. Förutvarande statsråd Thomas Östros
 34. Professor Börje Johansson
 35. Professor Anne-Liis von Knorring, Inspektor 2006-2011
 36. Musikern Clas Yngström
 37. Speedwayföraren Tony Rickardsson
 38. Ärkebiskop Anders Wejryd
 39. Artisten Peter Carlsson
 40. Professor KG Nilson
 41. Artisten Birgit Carlstén
 42. Professor Ulf Danielsson
 43. Musikläraren Christer Hjort
 44. Författaren och journalisten Ingrid Carlberg
 45. Professor Johan Sundström, Inspektor 2011-2016
 46. Advokat Anna-Karin Spector Höök, Andre kurator 1975-76 samt nationsjurist
 47. Skattejuristen Torbjörn Spector, Bibliotekarie 1977-78, historiograf 1978-79, nationsjurist 1979-81
 48. Journalisten och författaren Magnus Lind
 49. Professor Jan ”Gulan” Gulliksen
 50. Professor Ulla Börestam, Andre kurator 1974
 51. Fd museichefen Jan-Olof Montelius, Bibliotekarie 1971-73, Förste kurator 1977-78
 52. Ekonomie doktor Mikael Gidhagen, proinspektor 2013 – 2021
 53. Biskop Thomas Söderberg
 54. Landshövding Håkan Wåhlstedt
 55. Professor Staffan Yngve
 56. Skribenten och ordförande Karin Perers
 57. Juris kandidat Anna-Pia Norman Wahlund
 58. Museidirektör och adjungerad professor Johan Cederlund
 59. Professor och vicerektor Johan Tysk
 60. Tidigare sekreterare för Region Uppsala Elisabet Kroon
 61. Måltidsforskaren Richard Tellström
 62. Operasångerskan Anna Larsson

Instagram