Hedersledamöter

Nationen kan till hedersledamot för livstiden välja:

 1. person som gjort sig synnerligen förtjänt om nationen
 2. person av utmärkt vetenskaplig, konstnärlig, litterär eller medborgerlig förtjänst, som antingen tillhört eller tillhör nationen eller är född eller uppvuxen inom Västmanland eller Dalarna eller där haft eller har sin verksamhet eller som eljest har nära anknytning till nationen.

Förteckning över samtliga hedersledamöter genom tiderna 

Nationen har idag 59 hedersledamöter, nämligen:

 1. Operasångerskan Busk Margit Jonsson
 2. Ekonomikonsulten Bo Rock, Andre kurator 1972, Skattmästare 1979-1993
 3. Generalkonsuln, medicine hedersdoktor Anders Wall
 4. Kammarmusiker Lars Roos
 5. Konsertsångerskan och kulturentreprenören Margareta Jonth
 6. Teknologie doktor Bo Berggren
 7. Tidningsdirektör Lennart Bengtsson
 8. Redaktör Anders H Pers
 9. Direktör Bo Aulin, Förste kurator 1974-1976
 10. Informationschefen, juris kandidat Rolf Kroon, Skattmästare sedan 1993
 11. Biskop emeritus Claes Bertil Ytterberg
 12. Professor Uno Erikson
 13. Direktör Lars Ramqvist
 14. Förutvarande statsrådet Lena Hjelm-Wallén
 15. Medicine doktor Anders Milton
 16. Direktör Christer Brandberg, Andre kurator 1969
 17. Överste 1. graden Lennart Johansson
 18. Landshövding Mats Svegfors
 19. Professor Bo Södersten
 20. Professor emeritus Lars Edebo, Förste kurator 1964-1965
 21. Dirigenten professor Cecilia Rydinger-Alin
 22. Studierektor Stig Brewitz, Andre kurator 1968
 23. Professor Peter Wallensteen, inspektor 2016-2021
 24. Professor Gert Klötzke
 25. Komminister Åsa Jonsson
 26. Ekonomikonsult Helene Erbing Backström, Ekonomi- och fastighetschef 1987-2000, ställföreträdande Skattmästare 2002-2015, Biträdande Skattmästare sedan 2015
 27. Förutvarande överintendent Barbro Bursell
 28. Arkitekt Anders Bexelius
 29. Direktör Jörgen Jonsson, Bibliotekarie 1983-1986, Ekonomi- och fastighetschef 1986-1987
 30. Förutvarande statsråd Thomas Östros
 31. Professor Börje Johansson
 32. Professor Anne-Liis von Knorring, Inspektor 2006-2011
 33. Musikern Clas Yngström
 34. Speedwayföraren Tony Rickardsson
 35. Ärkebiskop Anders Wejryd
 36. Artisten Peter Carlsson
 37. Professor KG Nilson
 38. Artisten Birgit Carlstén
 39. Professor Ulf Danielsson
 40. Musikläraren Christer Hjort
 41. Författaren och journalisten Ingrid Carlberg
 42. Professor Johan Sundström, Inspektor 2011-2016
 43. Advokat Anna-Karin Spector Höök, Andre kurator 1975-76 samt nationsjurist
 44. Skattejuristen Torbjörn Spector, Bibliotekarie 1977-78, historiograf 1978-79, nationsjurist 1979-81
 45. Journalisten och författaren Magnus Lind
 46. Professor Jan ”Gulan” Gulliksen
 47. Professor Ulla Börestam, Andre kurator 1974
 48. Fd museichefen Jan-Olof Montelius, Bibliotekarie 1971-73, Förste kurator 1977-78
 49. Ekonomie doktor Mikael Gidhagen, proinspektor 2013 – 2021
 50. Biskop Thomas Söderberg
 51. Landshövding Håkan Wåhlstedt
 52. Professor Staffan Yngve
 53. Skribenten och ordförande Karin Perers
 54. Juris kandidat Anna-Pia Norman Wahlund
 55. Museidirektör och adjungerad professor Johan Cederlund
 56. Professor och vicerektor Johan Tysk, inspektor sedan 2021
 57. Tidigare sekreterare för Region Uppsala Elisabet Kroon
 58. Måltidsforskaren Richard Tellström
 59. Operasångerskan Anna Larsson

Instagram