Vännationer

V-Dala har genom åren samlat på sig ett flertal vännationer i länderna kring Östersjön. Syftet med vännationerna var ursprungligen att ordna naturliga ambassader vid studentutbyten mellan universiteten, men idag har vi enbart sociala förpliktelser gentemot varandra.

Karjalainen Osakunta vid Helsingfors universitet
Wiipurilainen Osakunta vid Helsingfors universitet
Östra Finlands nation vid Helsingfors universitet
Helsingborgs-Landskrona nation vid Lunds universitet
Korporatsioon Vironia vid Universitetet i Tallinn
Eesti Naisüliõpilaste selts vid Tartu universitet

Gästrike Hälsinge Dala nation vid Umeå universitet
Norrlands nation vid Uppsala universitet
Östra Finlands nation vid Åbo Akademi

Instagram