Om Nationen

Nationstanken är lika enkel som genial; studenter som arbetar för studenter. Ingen känner en students behov lika väl som studenten själv, och därför kan nationerna erbjuda, om inte allt, så mycket av det Uppsalas studenter behöver. De studenter som ideellt engagerar sig i nationen får dessutom inte bara viktiga erfarenheter och något att skriva i sitt CV, utan även en roligare studenttid än de någonsin kunde ana.

Under menyfliken Om nationen kan du lära dig mer om Västmanlands-Dala nation; om vår historia, vår organisation, våra ämbetsmän, funktionärer och mycket annat. Undrar du över något är du alltid välkommen att kontakta Förste kurator.

 

Instagram