Betala terminsavgift

Som medlem av nationen är man skyldig att i början av varje termin avlägga en terminsavgift. Det finns tre olika sätt att betala sin terminsavgift

  • Med ett inbetalningskort som kommer på posten i god tid innan terminsstart
  • På nationen under kuratorsexpeditionens eller inskrivningarnas expeditionstider
  • Uppsalastudent.com

Om du inte har fått ditt inbetalningskort på posten, kontrollera att du har angivit rätt hemadress i Ladok eller kontakta kuratorerna.

Som bevis på att terminsavgiften är betald kommer ett nationskort på posten. Nationskortet används tillsammans med legitimation för att ta del av studentlivet.

Vare sig du är studerande medlem eller alumnmedlem kan du få kortet digitalt genom studentkortets app STUK.