Betala terminsavgift

Som medlem av nationen är man skyldig att i början av varje termin avlägga en terminsavgift. Det finns tre olika sätt att betala sin terminsavgift

  • På nationen under kuratorsexpeditionens eller inskrivningarnas expeditionstider
  • Uppsalastudent.com
  • Om man sedan innan är medlem på nationen, kommer en faktura digitalt (via till exempel Kivra) eller en pappersfaktura per post från Kuratorskonventet för alla ens medlemskap.

Om du inte har fått ditt inbetalningskort på posten, kontrollera att du har angivit rätt hemadress i Ladok eller kontakta kuratorerna.

Som bevis på att terminsavgiften är betald kommer ett nationskort i appen STUK. Nationskortet används tillsammans med legitimation för att ta del av studentlivet.

Vare sig du är studerande medlem eller alumnmedlem kan du få kortet digitalt genom studentkortets app STUK.

Instagram