Hearing inför Landskap III

27 november 2023 18:00 - 20:00

ENG BELOW

Ska du gå på höstens tredje lagtima landskap på V-Dala? Klart att du ska! Då borde du också gå på valnämndens öppna hearing inför landskapet.
Vi kommer inför detta landskap ha en hearing där kandidater till utvalda poster kommer få möjlighet att presentera sig och svara på era frågor. Detta för att avlasta tiden på själva landskapet.

Varför hearing? Det är ett ypperligt tillfälle att säkerställa att vi som nation får den rätta kandidaten på rätt position. Det är också ett tillfälle för dig som är ny att få in en fot i nationen och träffa massa gött folk!

Plats för hearing är Carl Larssons salong, högst upp i huset.

Poster som är kallade till hearing:
Andre kurator
Barmästare
Klubbmästare
Klubbmästarinna
Uthyrningssäljare
Cafémästare
Ledamot i styrelsen
Pubvärdar
Klubbvärdar
Informationssekreterare 2024
Idrottssekreterare 2024

///

Are you going to the third landskap at V-Dala this fall? Of course you should! Then you should also go to the election committee’s open hearing before the landskap.
Before this landskap, we will have a hearing where candidates for selected positions will have the opportunity to present themselves and answer your questions. This is to relieve the time on the itself.

Why a hearing? It is an excellent opportunity to ensure that we as a nation get the right candidate in the right position. It is also an opportunity for those who are new to the nation to get a foot in the door and meet lots of good people!

The place for the hearing is Carl Larsson’s salon, at the top of the building.

Posters that are invited to the hearing:
Second curator
Bar master
Club master
Club Mistress
Rental manager
Café master
Member of the Board
Pub hosts
Club hosts
Information Secretary 2024
Sports Secretary 2024