Valnämndens förslag till landskap II

Valnämndens förslag till höstterminens andra lagtima landskap 2021-11-01

SEKTIONSLEDARE I IDROTTSUTSKOTTET 2021 FÖR KROCKET
Cecilia Djerf

SEKTIONSLEDARE I IDROTTSUTSKOTTET 2021 FÖR BORDTENNIS
Vitor Jose Shen

INFORMATIONSSEKRETERARE 2021
Viktor Rebius

TVÅ LEDAMÖTER I VALNÄMNDEN 2021-2022
Samuel Törner
Nils Johansson
Andra sökande: Hao Yang, Victor Ståhl

ANTIKVARIE 2021
Pia Berglund
Andra sökande: Aysha Siddika, Maja Johnson,
Elias Branting, Eero Valkonen

SÅNGANFÖRARE HT 21
Vakant

HISTORIOGRAF 2021-2022
Vendela Dolk
Andra sökande: Agnes Widmark

BITRÄDANDE KLUBBMÄSTARE HT 21
Victoria Sedig
Andra sökande: Agnes Widmark, Theo Nygren

REDAKTÖR I INFORMATIONSUTSKOTTET FÖR FILM 2021
Aysha Siddika
Andra sökande: Eero Valkonen

DALPELLE 2021-2022
Harald Götlind
Daniel Norman
Arved Wedman

ANDRE KURATOR 2022
Emil Wenner

KONTAKTSEKRETERARE 2022
Alva Fernqvist

BITRÄDANDE KONTAKTSEKRETERARE 2022
Kajsa Thorsell

INFORMATIONSSEKRETERARE 2022
Viktor Rebius

PUBCHEF VT 22
Darshan Venkatesh

TVÅ STYRELSELEDAMÖTER 2022-2025
Charlii Enström
Josefina Jonsson
Andra sökande: Magnus Darke

TVÅ LEDAMÖTER I PROGRAMUTSKOTTET 2022-2024
Simon Danielsson
Emelie Nissfolk
Andra sökande: Klara Jons