Veckobrev v 50 / Weekly letter w 50

English below

 

Kära V-Dalingar,

 

I skrivande stund snöar det utanför fönsterrutan. Vad mer kan man önska sig för att förhöja adventskänslan? Jag hoppas att ni, såhär i slutet av terminen, kan få tid för lugn och ro. Jag vill också fortsatt uppmuntra er lite extra att delta i de digitala evenemang som hålls i V-Dalas regi. Alla är välkomna!

 

Höstterminens sista landskap 7 december

I måndags hölls det sista landskapet för höstterminen. Stort grattis till er som valts till poster! Tack även till er som deltog i landskapet. Jag ser fram emot att träffa er engagerade, på ett eller annat (digitalt) sätt, nästa termin!

 

Digital julbal 12 december

Imorgon kommer V-Dala nations digitala julbal att äga rum. Sista anmälningsdag för att delta är idag! Mer information går att finna här. Jag ser fram emot en fantastisk digital bal med er!

 

Digitalt evenemang 13 december – Tredje advent

Söndagen den 13 december är det tredje advent, och det innebär nästa evenemang i serien med digitala evenemang med V-Dala. Denna gång kommer bjuda på ett riktigt mysigt adventsfirande i form av ljuständning med inspektor Peter Wallensteen, luciatåg med V-Dalakören och quiz! Mer information finns här. Varmt välkommen!

 

Fredagsfika i Carl Larssons café

I skrivande stund pågår fikat i Carl Larssons café för fullt! Denna vecka är temat julfika och det bjuds på glögg, lussekatter, chokladkola och andra läckra bakelser. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och antalet platser kommer att vara begränsat. Passa på att boosta julfeelingen och kika förbi innan caféet stänger vid 17!

 

Covid-19-arbetet på nationen

Uppdaterad information gällande covid-19-arbetet på V-Dala finns på följande del av nationens hemsida: https://www.v-dala.se/news/information-angaende-covid-19/. Hör gärna av er vid frågor.

 

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Med anledning av detta ställs alla gasker på plats på nationen in tills vidare.

 

Sedan den 20 november gäller ett tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter klockan 22. Det tillfälliga förbudet gäller till och med den 28 februari 2021. Detta påverkar pubens öppettider som numera är 17-22 varje dag.

 

Den 20 november fattade regeringen beslutet att från och med 24 november till och med 22 december får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Utgångspunkten är att den inte ska gälla längre än fyra veckor, men om situationen inte har förbättrats kan restriktionerna förlängas över jul och nyår.

 

Nationshuset är öppet med lunch på onsdag och fika på fredag. Kuratorernas expeditionstid, läsesalar och bibliotek har också öppet som vanligt till dess att nationshuset stänger för terminen den 13 december.

 

Med önskan om en trevlig helg och fridfull tredje advent!

 

Dear V-Darlings,

 

As I am writing this, it is snowing outside my window. What else is there to ask for to add to the Christmas feeling? I hope that you, now at the end of the semester, can have some time for some peace and quiet. I would also like to encourage you again to participate in the digital events that V-Dala is hosting. Everyone is welcome!

 

The last landskap of the semester 7th of December

Last Monday, the last landskap of the autumn semester was held. Congratulations to you that were elected to positions at the nation! I would also like to thank those of you who participated in the landskap. I look forward to seeing you, in one or another (digital) way, next semester!

 

Digital Christmas ball 12th of December

Tomorrow, V-Dala nations digital Christmas ball will take place. Last day to sign up is today! You can find more information here. I am looking forward to an amazing digital ball together with you!

 

Digital event 29th of November – First advent

Sunday the 13th of December it is the third advent Sunday, which means that another event in the series of digital events with V-Dala will be held. This time, candle lighting with inspector Peter Wallensteen, watching the V-Dala choir and a Lucia-themed quiz will give the perfect Christmas feeling. You can find more information here. Warm welcome!

 

Friday fika in Carl Larssons café

At this very moment, there is fika in Carl Larssons café! This week, the theme is Advent fika, and there’s glögg, saffron buns and other tasty pastries. We follow the recommendations of the Public Health Agency of Sweden and there will be a limited number of seats. No nation card required. Pop by to boost your Christmas feeling and have some fika before the café closes at 17!

 

Covid-19-work at the nation

Newly updated information about the Covid-19 work at the nation can be found at the following page of the nation’s website: https://www.v-dala.se/en/news/information-about-covid-19/. If you have any questions, please don’t hesitate to ask.

 

From the 14th of December, there are national recommendations to prevent the spreading of Covid-19. These will replace the previous local recommendations for the different regions. For this reason, we have decided to postpone all gasks at the nation.

 

Since the 20th of November there is a new regulation putting a ban on serving alcohol after 22 o’clock. The regulation will be in force until the 28th of February 2021. This affects the V-Dala puben’s opening times, which from now on is 17-22 o’clock every day.

  

The 20h of November, the government made the decision that from the 24th of November until the 22nd of December, only eight people will be allowed to participate in public gatherings. If the situation with the spreading of covid-19 is not getting better, this might be prolonged over the holidays.

 

The nation building is keeping lunch on Wednesday and fika on Friday open. The curator’s office hours, the reading rooms and the library is also open as usually until the nation house is closing for the semester the 13th of December.

 

Wishing you a nice weekend and a peaceful third Advent!