Veckobrev v 47 / Weekly letter w 47

 

Kära V-Dalingar,

 

Här kommer veckans hälsning från nationen.

 

Enkät till elitidrottande studenter

Studentavdelningen vid Uppsala universitet låter hälsa att de just nu arbetar med en utvärdering av situationen för elitidrottande studenter. De skriver följande:

 

Uppsala universitet är måna om att alla studenter ska få så goda förutsättningar som möjligt för att bedriva sina studier och samtidigt kunna bedriva olika typer av aktiviteter på sin fritid, inte minst motion och idrott. Vi vill därför nu komma i kontakt med studenter som läser vid Uppsala universitet och samtidigt utövar idrott på elitnivå.

 

Vår definition av elitidrottare är att du som utövar lagidrott ska spela i ett lag som spelar i någon av de två högsta nationella serierna. För dig som är individuell idrottare ska du tävla på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag. Du som är tränare ska vara tränare för individuell elitidrottare, elitlag, förbundskapten för landslag eller förbundstränare. Det är också av intresse att komma i kontakt med de som har ambitioner att bli elitidrottare och de som har avbrutit sin elitidrottskarriär, till exempel på grund av att du börjat studera.

 

Länk till enkät: http://doit.medfarm.uu.se/kurt17375

 

Sista svarsdatum är 1 december. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor om enkäten eller arbetet.

 

Vid frågor förmedlar jag gärna vidare kontakt. Hjälp gärna till i deras arbete!

 

Digitalt evenemang 29 november

Söndagen den 29 december är det första advent, och det innebär nästa evenemang i serien med digitala evenemang med V-Dala! Denna gång kommer bjuda på julstämning i form av ljuständning med inspektor Peter Wallensteen bland annat. Stay tuned!

 

Städdag den 28 november inställd

Den 17 november meddelade Folkhälsomyndigheten att de skärpta allmänna råd som sedan den 20 oktober gäller i Uppsala län förlängs till och med den 13 december. Detta innebär att städdagen är inställd. Vi får hoppas på bättre tider nästa termin för att ta nya städtag då!

 

Fredagsfika i Carl Larssons café

I skrivande stund pågår fikat i Carl Larssons café för fullt! Temat denna fredag är CSN Bake Sale. Det innebär ett litet extrapris i dessa prövande tider – köp två bakverk till priset av ett. Vi har även takeaway. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt de striktare allmänna råden som gäller för Uppsala län. Antalet platser samt storleken på sällskap är begränsat. Passa på och kika förbi innan caféet stänger vid 17!

 

Covid-19-arbetet på nationen

Uppdaterad information gällande covid-19-arbetet på V-Dala finns på följande del av nationens hemsida: https://www.v-dala.se/news/information-angaende-covid-19/. Hör gärna av er vid frågor. Nedan följer en kort sammanfattning om vad Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelat senaste veckan och hur det påverkar nationens verksamhet.

 

På Folkhälsomyndighetens presskonferens den 17 november förlängdes det beslut som myndigheten fattat i samråd med smittskyddsläkaren i region Uppsala gällande skärpta allmänna råd i Uppsala län. De skärpta allmänna råden gäller därmed till och med den 13 december. Med anledning av detta har alla gasker på nationen under denna tidsperiod ställts in.

 

Idag den 20 november 2020 träder en ny lag om tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter klockan 22 i kraft. Förordningen gäller till och med 28 februari 2021. Detta påverkar pubens öppettider, som från och med nu kommer att vara 17-22 varje dag.

 

Den 16 november meddelade regeringen att de föreslår att från och med 24 november till och med 22 december får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Utgångspunkten är att den inte ska gälla längre än fyra veckor, men om situationen inte har förbättrats kan restriktionerna förlängas över jul och nyår. Remissinstanserna hade till igår den 19 november kl. 15 på sig att svara på remissen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut så snart som möjligt.

 

Nationshuset är fortsatt öppet med lunch på onsdagar och fika på fredagar. Kuratorernas expeditionstid, läsesalar och bibliotek har också öppet som vanligt.

 

Jag önskar er en fin helg!

 

Dear V-Dalings,

 

Here’s this week’s weekly letter.

 

Survey for students practicing sports at the top level

The student department at Uppsala University is working on evaluation of the study situation for students practicing sports at the top level. If this applies to you, let me know and I will mediate further contact regarding this matter.

 

Digital event 29th of November

Sunday the 29th November it is the first advent Sunday, which means that the second event in the series of digital events with V-Dala will be held! This time candle lighting with inspector Peter Wallensteen amongst other things will give the perfect Christmas feeling. Stay tuned!

 

Cleaning day 28th of November cancelled

The Public Health Agency of Sweden has together with the infection prevention and control doctor in region Uppsala prolonged the local recommendations in the Uppsala region until the 13th of December. Therefore, the cleaning day is cancelled. We hope that we will get the opportunity to make the house sparkling clean next semester instead!

 

Friday fika in Carl Larssons café

At this very moment, there is fika in Carl Larssons café! This week, the theme is CSN Bake Sale. This means that there is an special offer in these challenging times – buy two pastries to the price of one. We also have takeaway. We follow the recommendations of the Public Health Agency of Sweden and the local recommendations of Uppsala. There will be a limited number of seats and a limited number of people in a company. No nation card required. Pop by and have some fika before the café closes at 17!

 

Covid-19-work at the nation

Newly updated information about the Covid-19 work at the nation can be found at the following page of the nation’s website: https://www.v-dala.se/en/news/information-about-covid-19/. If you have any questions, please don’t hesitate to ask. Below follows a summary of what the Public Health Agency of Sweden and the government has announced the last week and how it affects the nation.

 

The local recommendations in the Uppsala region issued by the Public Health Agency of Sweden together with the infection prevention and control doctor has been prolonged until the 13th of December. For this reason, we have decided to postpone all gasks for this time period.

 

Today, the 20th of November, a new regulation goes into effect, putting a ban on serving alcohol after 22 o’clock. The regulation will be in force until the 28th of February 2021. This affects the V-Dala puben’s opening times, which from now on will be 17-22 o’clock every day.

 

The 16th of November, the government announced that they suggest that from the 24th of November until the 22nd of December, only eight people will be allowed to participate in public gatherings. If the situation with the spreading of covid-19 is not getting better, this might be prolonged over the holidays. The bodies considering the proposed legislation had until yesterday to reply, and the government will make a decision as soon as possible.

 

The nation building is keeping lunch on Wednesdays and fika on Fridays open. The curator’s office hours, the reading rooms and the library is also open as usually.

 

Wishing you a lovely weekend!