Veckobrev v 46 / Weekly letter w 46

English below

 

Kära V-Dalingar,

 

Det är fredag och därmed stundar helgen. Jag hoppas att ni får tillfälle att, trots det novembergråa, ägna er åt något som fyller på energin. Ta en promenad, avsluta ett påbörjat projekt eller ringa ett telefonsamtal till en vän? Eller kanske inte göra något särskilt alls? Oavsett så önskar jag er en skön helg!

 

Digital AW ikväll

Idag kommer det första evenemanget i en serie av digitala evenemang att hållas! Mer information finns i följande Facebookevenemang. Kom, det blir kul!

 

Sök stipendier

Höstterminens nationsförvaltade stipendier är utlysta! Ansök senast nu på söndag den 15 november. Mer information finns här. Under helgen går det bra att lämna ansökningarna i lådan utanför expeditionen när puben är öppen. Passa på och ansök!

 

Städdag den 28 november

Den 28 november är det dags för städdag på nationen! Alla nationens utskott och föreningar som nyttjar nationens lokaler förväntas vara representerade under dagen. Alla funktionärer och övriga aktiva är varmt välkomna! Vi har ett stort hus och din insats behövs. Så se till att skriva upp 28 november i kalendern! Städdagen inkluderas inte i beslutet om striktare allmänna råd för Uppsala förrän beslutet förlängs. Därför planeras i nuläget för att städdagen blir av, men vi följer utvecklingen och vidtar åtgärder därefter.

 

Fredagsfika i Carl Larssons café

I skrivande stund pågår fikat i Carl Larssons café för fullt! Denna vecka är temat afternoon tea och det bjuds på te, scones och andra läckra bakelser. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och antalet platser kommer att vara begränsat. Passa på och kika förbi innan caféet stänger vid 17!

 

Covid-19-arbetet på nationen

Uppdaterad information gällande covid-19-arbetet på V-Dala finns på följande del av nationens hemsida: https://www.v-dala.se/news/information-angaende-covid-19/. Hör gärna av er vid frågor.

 

På Folkhälsomyndighetens presskonferens den 29 oktober förlängdes det beslut som myndigheten fattat i samråd med smittskyddsläkaren i region Uppsala gällande skärpta allmänna råd i Uppsala län. De skärpta allmänna råden gäller därmed till och med den 17 november. Med anledning av detta har alla gasker på nationen under denna tidsperiod ställts in.

 

Nationshuset är fortsatt öppet med lunch på onsdagar och fika på fredagar. Kuratorernas expeditionstid, läsesalar och bibliotek har också öppet som vanligt.

 

Med önskan om en fortsatt fin fredag!

 

Dear V-Dalings,

 

It is Friday and the weekend is coming up. I hope you will get the opportunity to, regardless of the November grey, do something to refill the energy. Go for a walk, finish a project or call a friend? Or maybe not do anything at all? Regardless, I wish you a pleasant weekend!

 

Digital AW

Today the first event in a series of digital AW-events the upcoming weeks will be held! You can find more information about today’s event here. Most welcome!

 

Apply for scholarships

The autumn semester’s scholarships are announced! Deadline for applications is this Sunday the 15th of November. You can find more information here. During the weekend, you can leave your application in the mail box outside the curator’s office at the time when the pub is open. Take this opportunity and apply!

 

Cleaning day 28th of November

The 28th of November, it is time for cleaning day at the nation! All the nation’s associations and committees that use the nation building are expected to be represented during the day. All active members is also dearly welcome! We have a big house and your contribution is needed. So make sure to write down the 28th of November in your calendar already! The cleaning day is not included in the local recommendations for the Uppsala region unless the recommendations are prolonged. Therefore, we are planning for the ball to happen, but we follow the development of the situation and are taking measures accordingly.

 

Friday fika in Carl Larssons café

At this very moment, there is fika in Carl Larssons café! This week, the theme is afternoon tea, and there’s tea, scones and other tasty pastries. We follow the recommendations of the Public Health Agency of Sweden and there will be a limited number of seats. No nation card required. Pop by and have some fika before the café closes at 17!

 

Covid-19-work at the nation

Newly updated information about the Covid-19 work at the nation can be found at the following page of the nation’s website: https://www.v-dala.se/en/news/information-about-covid-19/. If you have any questions, please don’t hesitate to ask.

 

The Public Health Agency of Sweden has together with the infection prevention and control doctor in region Uppsala issued local recommendations in the Uppsala region from the 20th of October until the 17th of November. For this reason, we have decided to postpone all gasks for this time period.

 

The nation building is keeping lunch on Wednesdays and fika on Fridays open. The curator’s office hours, the reading rooms and the library is also open as usually.

 

Wishing you a continued great Friday!