Veckobrev v 25 / Weekly letter w 25

Kära V-Dalingar!

Snart är det midsommar! Här utanför fönstret mot S:t Larsgatan byts sol och uppehåll av med regn. Det känns med andra ord väldigt mycket sommar! Oavsett hur ni kommer fira, jag förstår att många av er kanske kommer ha väldigt annorlunda tillvaro än normalt, så hoppas jag att ni får känns lite glädje och trygghet.

Men innan dess så kommer här lite information från nationen.

Sommaröppettider

Påminner om att Taket och expeditionen har fortfarande öppet! Vi kuratorer har expeditionstid varje onsdag mellan 15-17, där Fredrik också finns tillgänglig för att svara på frågor och diskutera Covid-19-arbetet, och Taket har öppet varje dag. Gilla gärna Taket:s facebook sida: https://www.facebook.com/Taket-128292703927722/.

Covid-19-samordnare

Här kommer en kort rapport om hur arbetet med att covid-19-anpassa nationens verksamhet fortlöper. I måndags antog styrelsen projektplanen för arbetet. Den kommer nu översättas till engelska. Vill du ta del av projektplanen går det bra att maila till Förste kurator.

Sommartinget kommer arrangeras den 10-12 juli. Covid-19-samordnaren och Förste kurator har haft möte med en av sommartingsvärdarna kring detta för att det ska genomföras på ett bra och säkert sätt. Självklart kommer rekommendationer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten och regeringen att följas. Det kommer max finnas 20 platser på sommartinget.

Uppsala Universitet har med anledning av rådande pandemi visat intresse för att hyra nationslokaler för undervisning till hösten. Det pågår ett internt förberedelsearbete för detta. Arbetet leds av Alma Sandgren med stöd av Covid-19-samordnaren, kuratorerna och ekonomi och fastighetschefen.

Detta var ett axplock av det som pågår för tillfället. Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Högtidslandskap

Det blir högtidslandskap den 25 juli! Så boka in det. Mer information och kallelse kommer. Det kommer i vilket fall vara begränsat antal platser med förtur till eventuella premiemottagare givetvis! Jag är väldigt glad att vi får till ett högtidslandskap och det ska bli fint att få träffa er.

Dear V-Daling:s!

Soon Midsommar! The great Swedish holiday. No matter how you celebrate it, I hope you can feel safe and happy!

I’m reminding you of that the summer restaurant Taket is still open every day. Yey! The curators office is open on Wednesday between 15-17. Here you can also meet Fredrik, that works with covid-19 and ask him any questions or discuss.

Here comes a brief report on how the work on adapting the nation after covid-19.

On Monday, the board adopted the project plan for the work. It will now be translated into English. If you want to take part in the project plan, you can email the First Curator.

The nations traditional travel to our “hembygd”/home district will be arranged on July 10-12. The Covid-19 coordinator and First curator met with one of the hosts to discussed this to ensure that it is carried out in a good and safe way. Of course, recommendations and restrictions from the Public Health Agency and the Government will be followed. There will be a maximum of 20 people.

Uppsala University has, due to the current pandemic, shown interest in renting the nations premises for teaching this fall. Internal preparation is underway for this. The work is led by Alma Sandgren with the support of the Covid-19 coordinator, the curators and the finance and the property manager.

This was a pick of what is going on at the moment. If you want to know more, please feel free to contact us!

Högtidslandskapet or the “festive landskap“ or the “premium landskap” will take place on the 25th of July. It’s the landskap where we show our gratitude to you active members by awarding you premiums. More information will come! But there will be a maximum number attendees.

I wish you a some peace and a great midsummer!