Samtliga hedersledamöter

Västmanlands-Dala nations hedersledamöter genom tiderna

Nationen utsåg sina tre första hedersledamöter den 30 november 1761. Till en början valdes nationsmedlemmar som fått tjänst vid universitetet och alltså slutat vara studenter. Så småningom blev det rutin att inte bara välja universitetstjänstemän, utan även gamla nationsmedlemmar som nått andra höga positioner i samhället men valt att stanna i eller komma tillbaka till Uppsala. Den förste person att hedras med utmärkelsen utan att tidigare ha varit medlem i nationen var Carl Johan Lundvall, en professor och medlem i S-Nerikes som valdes 1831 eftersom han utnämnts till kyrkoherde i Munktorp och på så vis mer eller mindre blivit landsman. 1840 stadgades utmärkelsen för första gången. Valbara blev då ”wid Academien närwarande Landsmän af utmärkt litterair eller medborgerlig förtjenst”. Så småningom började man välja även personer bosatta utanför Uppsala. 1920 valdes den första kvinnan, Emma Zorn.

1760-talet

 • Gustav Anton Boudrie, extra ordinarie professor i praktisk filosofi, nationens kurator 1754−1755.
 • Olof Rabenius, professor i praktisk juridik.
 • Per Niklas Christiernin, professor i teoretisk filosofi, nationens kurator 1748−1749.
 • Per Svedelius, professor i latin, nationens kurator 1756−1757.

1770-talet

 • Gustav Flygare, professor i juridik, nationens kurator 1767−1768.
 • Daniel Ramén, lektor i latin vid Rudbeckianska gymnasiet i Västerås, nationens kurator 1765−1766.
 • Uno von Troil, ärkebiskop, universitetets prokansler, nationens kurator 1769−1770.
 • Anders Gustaf Barchæus, adjunkt i juridik med professors namn.
 • Anders Lundström, professor i svensk och romersk rätt.
 • Anders Norberg, prost i Söderköping.

1780-talet

 • Jakob Fredrik Neikter, professor skytteanus, nationens kurator 1772−1773.
 • Daniel Boëthius, professor i praktisk filosofi, den svenska rättsfilosofins fadr, nationens kurator 1773−1774, dess inspektor 1795−1810.
 • Johan Christoffer Hult, kontraktsprost i Hökhuvud, nationens kurator 1780−1781.
 • Widich Baggstedt, kontraktsprost i Gagnef.

1790-talet

 • Lars Girelius, prost i Amerika, senare kyrkoherde i Mariestad.
 • Lars Georg Rabenius, professor i juridik, nationens kurator 1794−1795, dess inspektor 1812−1838.

1800-talet

 • Olof Schilling, astronomie observator, nationens kurator 1787−1788.
 • Benjamin Höijer, professor i filosofi, nationens kurator 1793−1794, dess inspektor 1810−1812.
 • Carl Norberg, prost i Stora Tuna, nationens kurator 1791−1792.
 • Reinhold Scheringsson, lektor i latin med professors namn vid Rudbeckianska gymnasiet i Västerås, nationens kurator 1790−1791.
 • Jakob Borelius, prost i Skinnskatteberg, nationens kurator 1796−1797, dess bibliotekarie 1798−1804.
 • Jakob Mikael Svedelius, prost i Köping, nationens kurator 1799−1800.

1810-talet

 • Daniel Magnus Schedvin, akademiräntmästare, nationens kurator 1802−1803.
 • Josef Otto Höijer, professor i grekiska.
 • Jean Norderling, guvernör på S:t Barthélemy.

1820-talet

 • Gustav Nibelius, biskop, nationens kurator 1811−1812
 • Jakob Edvard Boëthius, professor i juridik, nationens kurator 1811−1812, dess bibliotekarie 1809−1823.
 • Hans Järta, landshövding i Kopparbergs län, riksarkivarie, en av de aderton i Svenska Akademien.
 • Christian Erik Fahlcrantz, biskop i Västerås stift, en av de aderton i Svenska Akademien, nationens kurator 1814−1815, dess inspektor 1838−1849.
 • Carl Gustav Wadström, kämnerspreses i Uppsala.

1830-talet

 • Johan Henrik Schröder, universitetets bibliotekarie, professor i vitterhet, nationens kurator 1815−1817 och 1829, dess bibliotekarie 1823−1830, dess inspektor 1850−1857.
 • Olof Rudolf Bellander, prost i Köping, nationens kurator 1820, dess bibliotekarie 1830−1831.
 • Carl Johan Lundvall, professor av S-Nerikes nation som blev kyrkoherde i Munktorp.
 • Nils Abraham Bruncrona, överste.
 • Carl Henrik Bergstrand, professor i kirurgi.
 • Carl Thomas Järta, professor skytteanus.
 • Johan Olof Wallin, ärkebiskop, universitetets prokansler, nationens kurator 1803−1804.
 • Fredrik Reinhold August von Ehrenheim, hovmarskalk.
 • Nils Christoffer Gyllenstierna, kammarherre.

1840-talet

 • Carl Wilhelm Böttiger, professor i nyeuropeisk lingvistik, modern litteratur och estetik, en av de aderton i Svenska Akademien, nationens kurator 1832−1833, dess bibliotekarie 1835−1838, dess inspektor 1859−1866.
 • Emanuel Gabriel Björling, lektor i matemarik vid Rudbeckianska gymnasiet i Västerås.
 • Carl Edvard Zedritz, professor i latin, kurator 1839−1840, dess inspektor 1857−1859.

1850-talet

 • Wilhelm Erik Svedelius, professor skytteanus, en av de aderton i Svenska Akademien, nationens förste kurator 1841−1842, 1843−1844 och 1845−1846, dess bibliotekarie 1841−1850, dess inspektor 1866−1882.
 • Gustaf Sebastian Tham, bergshauptman vid Stora Kopparberget.
 • Johan Jakob Borelius, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet.
 • Johan Samuel Löfberg, lektor i historia vid Rudbeckianska gymnasiet i Västerås, nationens förste kurator 1847−1848.
 • Prins August, hertig av Dalarna.
 • Daniel Boëthius, överstelöjtnant.
 • Lars Erik Westblad, häradshövding i norra Uppland.
 • Ragnar Törnebladh, lektor i latin i Kalmar, nationens förste kurator 1854−1855 och 1856−1859, dess andre kurator 1855−1856.

1860-talet

 • Alexander Reuterskiöld, generallöjtnant, statsråd.
 • Albert Wilhelm Staaff, kyrkoherde i Adolf Fredrik, nationens förste kurator 1849−1950 och 1951−1952, dess bibliotekarie 1850, dess andre kurator 1850−1851.
 • Tobias Robert Thalén, professor i fysik.
 • Theodor Rabenius, professor i kameral- och administrationsrätt, nationens förste kurator 1846−1847, 1850−1851 och 1852−1853.
 • Edvard Clason, professor i anatomi, nationens andre kurator 1854−1855, dess förste kurator 1859−1861, dess inspektor 1882−1897.
 • Lars Johan Lundblad, provinsialläkare i Uppsala län, senare i Malmöhus län.
 • Erik Ulrik Ekholm, amanuens vid universitetsbiblioteket, nationens bibliotekarie 1850−1863.
 • Carl Yngve Sahlin, rector magnificus, nationens proinspektor höstterminen 1866.
 • Christian Alfred Fahlcrantz, lektor vid Katedralskolan i Uppsala, nationens andre kurator 1858−1867.
 • Carl Erik Bergstrand, föreståndare för Ultuna lantbruksinstitut med professors namn, nationens andre kurator 1856−1857.
 • Herman Wilhelm Ulff, kyrkoherde i Stora Skedvi.

1870-talet

 • Wilhelm Schultz, Lundequistska bokhandelns ägare.
 • Erik Wilhelm Montan, docent med professors namn i statskunskap, nationens förste kurator 1866−1868, 1868−1869, 1870 och 1872−1873.
 • Per Gustaf Boëthius, adjunkt vid Katedralskolan i Uppsala, nationens bibliotekarie 1866−1867, dess andre kurator 1868−1871.

1880-talet

 • Oscar Alin, professor skytteanus, nationens förste kurator 1873−1874, dess inspektor 1897−1900.
 • Ernst Lagerheim, överstelöjtnant.
 • Simon Johannes Boëthius, professor skytteanus, nationens bibliotekarie 1873−1875, dess förste kurator 1877−1879, dess inspektor 1901−1915.
 • Anders Eberhard Svedelius, överste.
 • Carl Georg Starbäck, lektor vid elementarläroverket i Norrköping, författare.
 • Magnus Bernhard Swederus, adjunkt vid Katedralskolan i Uppsala, nationens bibliotekarie 1867−1873.
 • Hans Axel Eurén, amanuens vid Zologiska muséet, nationens förste kurator 1865, dess andre kurator 1867−1868.
 • Per Jakob von Ehrenheim, statsråd, universitetskansler.
 • Gottfrid Billing, biskop i Västerås stift.
 • Aron Ludvig Mossberg, rektor för Rudbeckianska gymnasiet i Västerås.
 • Curry Treffenberg, landshövding i Kopparbergs län.
 • Carl Jonas Dahlbäck, rektor vid högre allmänna läroverket i Falun, medgrundare av elementarskolan för flickor i Falun.

1890-talet

 • Gottfrid Bäcklin, lektor vid Katedralskolan i Uppsala, nationens andre kurator 1883−1884, dess förste kurator 1885−1886.
 • Carl Axel Brolén, rektor för Rudbeckianska gymnasiet i Västerås, nationens klubbmästare höstterminen 1866, dess förste kurator 1870−1872.
 • Daniel Anton Sundén, lektor vid Rudbeckianska gymnasiet i Västerås, nationens andre kurator 1855, dess förste kurator 1855−1856.
 • Gustaf Åkerhielm, statsminister.
 • Gustaf de Laval, mjölkseparatorns uppfinnare, nationens andre kurator 1871−1872.
 • Carl August Schenström, kapten vid Västmanlands regemente.
 • Daniel Willard Fiske, professor i nordeuropeiska språk vid Cornell University.
 • Per Johan Sundstén, lektor vid Högre Elementarläroverket i Falun.
 • Johan August Ekman, ärkebiskop.
 • Theodor ”Thore” Fries, rector magnificus.
 • Martin Nisser, föreståndare för Falu bergsskola, disponent för Klosters aktiebolag, nationens förste kurator 1869−1870.
 • Erik Stave, professor i exegetik, nationens förste kurator 1887−1889, inspektor 1918−1922.
 • Samuel ”Sam” Wide, professor i klassiska språk, nationens inspektor 1915−1918.

1900-talet

 • Olof Hammarsten, rector magnificus.
 • Anders Zorn, konstnär.
 • Hampus Adolf von Post, lärare med professors namn i agrikulturkemi och geologi vid Ultuna lantbruksinstitut.
 • Carl Axel Reuterskiöld, professor i statsrätt, folkrätt och förvaltningsrätt.
 • Karl Zetterstéen, professor i semitiska språk, nationens bibliotekarie 1890−1894.
 • Erik Axel Karlfeldt, Lantbruksakademiens bibliotekarie, en av de aderton i Svenska Akademien.
 • August Lindberg, skådespelare.
 • Karl Wiklund, professor i finsk-ugrisk språkforskning, nationens förste kurator 1895−1896.
 • Carl Larsson, konstnär.
 • Theodor Brandberg, akademiräntmästare, nationens andre kurator 1886−1887, dess förste kurator 1887.
 • Einar Billing, biskop i Västerås stift.
 • Ferdinand Boberg, arkitekt.
 • Erik Ljungberg, VD och disponent för Stora Kopparbergs bergslag.

1910-talet

 • Axel Gustaf Sundbärg, professor i statistik, föreståndare för Emigrationsutredningen.
 • Östen Bergstrand, professor i astronomi, nationens inspektor 1922−1931.
 • Olof Arborelius, professor i landskapsmålning vid Konstakademien.
 • Fredrik Clason, läkare i Uppsala.
 • Samuel Clason, professor i historia vid Lunds universitet.
 • Jacques Ludvig Borelius, professor i kirurgi vid Lunds universitet, nationens klubbmästare omkring 1881, dess förste kurator 1886−1887.
 • Johan Samuelsson, lektor med professors namn vid Katedralskolan i Uppsala, nationens andre kurator 1897−1898, dess förste kurator 1901−1902.
 • Ruben Mattson, lektor i matematik vid Rudbeckianska gymnasiet i Västerås, senare vid Norra Latinläroverket i Stockholm, nationens andre kurator 1904−1906 och 1907.
 • Fredrik Wilhelm Åmark, folkskoleinspektör i Dalarna.
 • William Nisser, disponent för J H Munktells pappersfabrik, nationens förste kurator 1908−1909.
 • August Hahr, professor i estetik.
 • Hugo Alfvén, director musices, grundare av Siljanskören.
 • Anders Lindstedt, regeringsråd, rektor för Kungliga Tekniska Högskolan.
 • Gustaf Albert Koêrsner, professor vid Handelshögskolan, hovauditör.
 • Gustaf ”Gösta” Bodman, professor i oorganisk kemi vid Chalmers tekniska institut, nationens förste kurator 1904−1906.
 • Karl-Erik Forsslund, författare.
 • Gustaf Sandström, advokat, statsråd.
 • Karl Johan Hedbom, stadsdistriktsläkare i Uppsala.
 • Isak Gustaf Clason, byggnadsråd, professor i arkitektur vid Kungliga Tekniska Högskolan.
 • Oskar Carlgren, professor i zoologi vid Lunds universitet.
 • Edvard Petrini, docent i teoretisk filosofi, professors namn, uppfinnare, nationens förste kurator 1891−1895.

1920-talet

 • Emma Zorn, fru.
 • Engelbrekt Lindstedt, apotekare, innehavare av apoteket Hägern i Uppsala.
 • Helmer MasOlle, konstnär.
 • Edvard, överläkare och direktör med professors namn vid Södra Barnbördshuset.
 • Lars Johan Ernfors, godsägare, direktör för Uppsala spårvägar.
 • Gunnar Samuelsson, professor och avdelningsföreståndare för botaniska avdelningen vid Naturhistoriska Riksmuséet, nationens andre kurator 1908−1909.
 • Fredrik Fåhræus, domprost i Västerås.
 • Alfred Bernhard Carlsson, förste bibliotekarie vid universitetsbiblioteket, nationens bibliotekarie 1903−1906, dess förste kurator 1906−1907.
 • Karl Herdin, rådman och notarius publicus i Uppsala.
 • Anshelm Schultzberg, konstnär.
 • Axel Boëthius, föreståndare för Svenska Institutet i Rom, professor i klassisk fornkunskap och antikens historia vid Göteborgs högskola, nationens förste kurator 1915−1917 och 1918−1920.
 • Joel Eriksson, förste statshydrograf, nationens andre kurator 1914−1916.
 • Erik Agduhr, professor i anatomi.
 • Walter Murray, statsråd, landshövding i Västmanlands län.
 • Erik Hahr, stadsarkitekt i Västerås.
 • Erik Wettergren, museichef och överintendent för Nationalmuseum.
 • Anders Pers, huvudredaktör för Vestmanlands Läns Tidning, Vasaloppets initiativtagare.
 • Petter Åhlén, grosshandlare, grundare av och VD för Åhléns.
 • Karl Åderman, veterinär, professor vid Ultuna lantbruksinstitut.

1930-talet

 • Karl Trotzig, rådman i Hedemora, grundare av Hedemora gammelgård.
 • Hjalmar Grönblad, ombudsman vid Kopparbergs bergslags aktiebolag.
 • Henrik Samuel Nyberg, professor i semitiska språk, en av de aderton i Svenska Akademien, nationens förste kurator 1913−1915, dess inspektor 1931−1956.
 • Carl Ekman, statsminister.
 • Johan ”Jöns” Johansson, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet, nationens förste kurator vårterminen 1885.
 • Erik Falk, direktör för AB Svenska metallverken, lokalhistoriker.
 • Rudolf Andersson, brännvins- och maltdryckskontrollör, nationens andre kurator 1906−1907, dess skattmästare 1922−1938.
 • Johan ”John” Böttiger, chef för Kungliga Husgerådskammaren och de kungliga konstsamlingarna.
 • Carl Larsson i By, skriftställare.
 • Wilhelm Bosæus, professor i rätts- och statsmedicin vid Karolinska Institutet, nationens klubbmästare höstterminen 1911.
 • Sigfrid Edström, VD för Asea.
 • Erik Rooth, professor i tyska språket vid Lunds universitet, nationens klubbmästare vårterminen 1911, dess förste kurator höstterminen 1920.
 • Gustaf Lindberg, docent i praktisk teologi, nationens förste kurator 1912−1913.
 • John Holmberg, professor i tyska språket.
 • Gunnar Mascoll Silfverstolpe, poet, en av de aderton i Svenska Akademien, nationens förste kurator 1917.
 • Bernhard Eriksson, landshövding i Kopparbergs län.
 • Per Erik Lindström, överläkare i Gävle.
 • Bertil Boëthius, riksarkivarie, nationens bibliotekarie 1906−1909.
 • Lennart von Post, professor i allmän och historisk geologi vid Stockholms högskola.
 • Artur Lindén, VD för Asea.
 • Axel Fornander, disponent vid Fagersta bruk.
 • Anders Diös, byggmästare.
 • Carl Kling, föreståndare med professors namn för Statens bakteriologiska laboratorium.
 • Gerda Boëthius, konsthistoriker med professors namn.
 • Ossian Dahlgren, lektor i biologi och hälsolära vid folkskoleseminariet i Uppsala, nationens förste kurator vårterminen 1915.
 • Erik Ringenson, brottmålsrådman i Uppsala, nationens klubbmästare 1917.
 • Paul Granath, adjunkt i naturkunskap vid Katedralskolan i Uppsala, nationens förste kurator 1923−1925 och 1925−1926, dess skattmästare 1938−1958.
 • Karl-Edvard Hällsjö, gruv- och bergsläkare vid Domnarvet, ordförande i Tunabygdens fornminnes- och hembygdsförening.
 • Bernhard Gärde, landshövding i Västmanlands län.
 • Olof ”Olle” Ekbom, landshövding i Jönköpings län, nationens klubbmästare höstterminen 1916.

1940-talet

 • Henrik Hydman, förste landskanslist i Uppsala län, nationens andre kurator 1919−1924.
 • Mattias ”Mats” Åmark, domkyrkosyssloman i Uppsala.
 • Eugène von Stedingk, direktör vid Svenska Handelsbankens huvudkontor i Stockholm.
 • John Cullberg, biskop i Västerås stift.
 • Petrus Ranström, provinsialläkare i Eskilstuna.
 • Emil Zilliacus, professor i antikens litteratur vid Helsingfors universitet, poet.
 • Georg Landberg, rektor med professors namn för Fjellstedtska skolan.
 • Henrik Munktell, professor i rättshistoria och romersk rätt.
 • Nils Sahlström, chef för Furunäsets sjukhus i Piteå, nationens bibliotekarie 1920−1926.
 • Lydia Wahlström, historiker med professors namn, förkämpe för kvinnlig rösträtt.
 • Emil Liedgren, lektor med professors namn i kristendomskunskap vid Rudbeckianska gymnasiet i Västerås.
 • Oskar Lindberg, tonsättare med professors namn.
 • Gustaf Söderlund, direktör i Skandinaviska Banken.
 • Conrad ”Conke” Jonsson, landshövding i Västmanlands län.
 • Henry Weman, domkyrkoorganist i Uppsala.
 • Margareta ”Margit” Abenius, författarinna.
 • Gustaf Andersson, statsråd, landshövding i Kopparbergs län.
 • Erik Bäcklin, laborator i experimentell fysik.
 • Stig Borglind, konstnär.
 • Bertil Bull Hedlund, konstnär.
 • Set Svanholm, hovsångare, chef för Stockholmsoperan.
 • Fritjof Hazelius, förste lärare vid Vilans folkhögskola, redaktör för Tidskrift för hembygdsvård.
 • Albin Lindwall, färgare.
 • Thorsten Ericson, VD för Asea.
 • Ejnar Rodling, VD för Stora Kopparbergs bergslag.
 • Per Ohlin, professor i fysik.
 • Gunnar Tideström, professor i litteraturhistoria, nationens bibliotekarie 1929−1930, dess förste kurator 1931−1932, dess inspektor 1956−1966.
 • Werner Gyllencreutz, major, föreståndare för Uppsala universitets grus- och bergförvaltning.
 • Torsten Gihl, professor i internationell rätt vid Stockholms högskola.
 • Karl Johan Olsson, landshövding i Örebro län.
 • Karl Söderberg, skoldirektör i Uppsala, nationens förste kurator 1933−1934, dess skattmästare 1961−1979.

1950-talet

 • Alvar Silow, bibliotekarie, ordförande i Dalarnas formninnes- och hembygdsförbunds styrelses arbetsutskott.
 • Per Thorslund, professor i geologi.
 • Oscar Rundblom, domprost i Västerås.
 • Alf Ahlberg, rektor, filosof.
 • Eije Mossberg, statsråd, landshövding i Kopparbergs län.
 • Ragnar Casparsson, landshövding i Västmanlands län.
 • Gunnar Ekelöf, författare, en av de aderton i Svenska Akademien.
 • Axel Gjöres, statsråd.
 • Kerstin Thorborg, hovsångerska.
 • Hjalmar Åselius, disponent och VD för Fagersta bruk.
 • Per Jacobsson, ekonomisk rådgivare, juris hedersdoktor.
 • Harald Riesenfeld, professor i exegetik, nationens förste kurator höstterminen 1941, dess inspektor 1966−1981.
 • Per Wijkman, envoyé i New Delhi och Colombo.
 • Håkan Abenius, VD för Stora Kopparbergs bergslag.
 • Axel Hambræus, kontraktsprost i Rättvik, författare, kompositör.
 • Carl Jacobsson, VD för Svenska metallverken.
 • Åke Vrethem, VD för Asea.
 • Torsten Jancke, VD för Anders Diös aktiebolag.
 • Harry Ståhl, professor i ortnamnforskning.
 • Jerk Werkmäster, konstnär.
 • Stig Ranström, professor i patologi vid Göteborgs universitet.
 • Arvid Backlund, bildhuggare.
 • Johan Jonatan ”Jussi” Björling, hovsångare.
 • Anders Yngve Pers, chefredaktör för Vestmanlands Läns Tidning, nationens förste kurator 1927−1928.
 • Gösta Elfving, landshövding i Kopparbergs län.
 • Dietrich Müller-Hillebrand, professor i elektricitetslära.
 • Werner Aspenström, författare.
 • Rudolf Bengtsson, redaktör och VD för flera tidningar i Dalarna.
 • Nils Thyresson, professor i dermatologi vid Karolinska Institutet.
 • Axel Ax:son Johnson, bergsingenjör.
 • Gunnar Arpi, professor i kulturgeografi.
 • Yngve Öhman, professor i astrofysik vid Stockholms observatorium.
 • Torleif ”Leif” Brundin, justitieråd.
 • Lisa Diös, fru.
 • Bertil ”Putte” Walldén, lektor i biologi vid Rudbeckianska gymnasiet i Västerås.
 • Birger Gezelius, advokat i Falun, riksdagsman.

1960-talet

 • David Tägtström, konstnär.
 • Axel Gyllenkrok, professor i dogmatik med symbolik.
 • Arne Lindén, VD för Västeråsspedition, nationens klubbmästare 1923−1924, dess andre kurator 1925−1926.
 • Lars Hermodsson, professor i tyska språket, nationens förste kurator 1942.
 • Arne Geijer, metallarbetare i Grangärde, riksdagsman mm.
 • Sven Ersman, vice VD för Gränges.
 • Erland Waldenström, VD för Gränges.
 • Gustav Cederwall, landshövding i Västmanlands län.
 • Nils Elfström, VD för Fagersta bruk.
 • Carl Lidman, VD och ansvarig utgivare för flera tidningar i Dalarna.
 • Viking Olov Björk, forskningschef vid Eisenhowersjukhuset i Kalifornien.
 • Hugo Sjörs, professor i växtbiologi.
 • Sven Silén, biskop i Västerås stift.
 • Ernfrid Browaldh, VD för Handelsbanken.
 • Olov Rylander, borgmästare i Västerås, landshövding i Uppsala län.
 • Ernst Hedlund, bankkamrer vid Svenska Handelsbankens avdelningskontor i Gagnef, ordförande i Kopparbergs läns landsting.
 • Sten Söderberg, landstingsråd i Västmanlands län.
 • Erik Mattias Yrgård, adjunkt i latin och tyska vid Katedralskolan i Uppsala, trubadur.
 • Thjelvar Hedberg, stadsdirektör i Västerås.
 • Martin Lien, rektor för Vattenkraftföreningens personalskola, nationens klubbmästare vårterminen 1916.
 • Bertil Carlberg, professor och direktör vid Kungliga Musikhögskolan, nationens förste kurator 1928.
 • Curt Nicolin, VD för Asea, styrelseordförande för Asea Brown Boveri.
 • Göran Philipson, VD för Svenska metallverken.
 • Gösta Lindeberg, professor i mikrobiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Erik Anners, professor i rättshistoria med romersk rätt.
 • Gustaf Olsson, kommunalråd i Västerås.
 • Henrik Nisser, forskningsingenjör vid Stora Kopparbergs bergslag, nationens fanbärare 1945−1946.
 • Gösta Åhlén, VD för Åhléns.
 • Ragnar Åhlén, vice VD för Åhléns, nationens klubbmästare vårterminen 1929.
 • Alvar Aalto, arkitekt.
 • Thomas Lundblad, förutvarande direktör vid Stockholms kulturförvaltning, nationens sekreterare vårterminen 1959, dess förste kurator 1959−1960.
 • Gösta Sandberg, VD för Västerås sparbank.
 • Bo Setterlind, poet.
 • Torgny Segerstedt, rector magnificus, en av de aderton i Svenska Akademien.
 • Ruth ”Tipsu” Tideström, fru.
 • Sigurd Back, läroverksadjunkt i Uppsala, nationens andre kurator 1949.
 • Åke Sjöberg, förutvarande professor i assyriologi vid University of Pennsylvania, nationens klubbmästare 1951−1952.
 • Georg Karlsson, professor i sociologi vid Umeå universitet.
 • Hjalmar Sundén, professor i religionspsykologi.
 • Einar Norelius, konstnär.
 • Hakon Swenson, grundare av Hakonbolaget.
 • Olof Höglund, ordförande i Högsta Domstolen.
 • Herman Lodin, professor i röntgendiagnostik.
 • Gösta A Eriksson, professor i ekonomisk geografi vid Åbo Akademi, nationens andre kurator 1950.
 • Erik Sundblad, disponent vid Stora Kopparbergs bergslag.

1970-talet

 • Kjell Collin, redaktionschef vid Dalarnas Tidningar.
 • Charles Söderström, VD för Ågren & Holmbergs boktryckeri i Sala.
 • Gunnar Thyresson, justitieombudsman, nationens andre kurator 1935.
 • Valter Åman, landshövding i Örebro län.
 • Olle Hedberg, professor i systematisk botanik.
 • Knis Karl Aronsson, riksspelman.
 • Charlie Norman, kapellmästare.
 • Per Johannes, författare.
 • Dagmar Lange, författarinna.
 • Sven Jerring, redaktör vid Sveriges radio.
 • Gösta Engström, förste bibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek, nationens bibliotekarie 1937−1938.
 • Majt Banck, lärare i Avesta och Uppsala, Karlfeldtkännare.
 • Sigvard Montelius, docent i geografi, nationens bibliotekarie 1935, dess andre kurator 1935−1937, dess förste kurator 1936−1938.
 • Håkan Berg, kanslichef vid Stockholms högskoleregion, nationens klubbmästare 1945−1946, dess förste kurator 1947−1948.
 • Busk Margit Jonsson, operasångerska.
 • Mats Olsmats, förutvarande chef för Ångströmlaboratoriet, nationens andre kurator 1957, dess inspektor 1981−2006.
 • Ingvar Gullnäs, förutvarande justitiekansler och landshövding för Kopparbergs län, nationens sekreterare 1947−1949.

1980-talet

 • Sigrid Johansson, fru.
 • Sigurd Ringh, intendent vid Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder.
 • Hans Matell, arkitekt.
 • Bo Rock, ekonomikonsult, nationens andre kurator 1972, dess skattmästare 1979−1993.
 • Karin Sempler, auktoriserad revisor.
 • Erik Östhol, VD för Anders Diös AB.
 • Anders Wall, generalkonsul.
 • Hans Werthén, styrelseordförande vid L M Ericsson.
 • Gunnar Ljusterdal, förutvarande redaktör för Grönköpings Veckoblad.
 • Lars Roos, kammarmusiker.
 • Björn Bosæus, biträdande stadsdirektör i Uppsala, nationens förste kurator 1952−1953.
 • Margareta Jonth, konsertsångerska och kulturentreprenör.
 • Bertil Sjöberg, ekonomiansvarig för Uppsala studentkår, nationens grammofonintendent 1972−1976, dess barmästare höstterminen 1972, dess ekonomi- och fastighetschef 1975−1983.
 • Bengt Nygård, professor emeritus i analytisk kemi.
 • Bo Berggren, förutvarande VD för Stora Kopparbergs Bergslag.
 • Carl-Erik af Geijerstam, författare.
 • Erik Olof Bergfors, arkivchef vid Dialekt- och folkminnesarkivet.
 • Jont Birgit Rundgren, sångerska.
 • Lennart Bengtsson, förutvarande VD för Dalarnas Tidningar, nationens grammofonintendent 1955−1956, sekreterare 1957.
 • Anders Pers, förutvarande VD för Vestmanlands Läns Tidning, Landskapspostens redaktör 1960−1962.
 • Percy Barnevik, förutvarande VD för Asea Brown Boveri.
 • Hans Dalborg, förutvarande VD för Nordea och ordförande i Uppsala universitets konsistorium, nationens sekreterare 1962, Landskapspostens redaktör 1962.
 • Bo Aulin, förutvarande chefsjurist och informationsdirektör vid Swedish Match, nationens förste kurator 1974−1976.
 • Nils Lindberg, kompositör.
 • Lars Ridderstedt, kontraktsprost i Björklinge, nationspräst 1958−1961.

1990-talet

 • Rolf Kroon, juris kandidat, nationens skattmästare sedan 1993.
 • Erik Wallgren, kyrkoherde i Arboga.
 • Åke Leander, rektor för Nordens Folkhögskola på Biskops-Arnö, nationens historiograf 1942−1944, dess förste kurator 1944−1945.
 • Skördåkers Britta Hultgren, förutvarande läroverksadjunkt vid Katedralskolan i Uppsala.
 • Lars Gustafsson, författare, förutvarande professor i filosofi och germanska studier vid University of Texas, nationens historiograf 1956−1961.
 • Claes-Bertil Ytterberg, förutvarande biskop i Västerås stift.
 • Uno Erikson, professor emeritus i diagnostisk radiologi.
 • Lars Ramqvist, förutvarande chef för Ericssonkoncernen.
 • Sigrid Kahle, författarinna, nationens klubbmästarinna höstterminen 1948, dess teaterföreståndarinna höstterminen 1949 och vårterminen 1951.
 • Lena Hjelm-Wallén, förutvarande statsråd.
 • Anders Milton, förutvarande VD för Sveriges läkarförbund.
 • Bengt Emil Johnson, författare och kompositör.
 • Lars Wallén, överste.
 • Tomas Tranströmer, författare, nobelpristagare.
 • Gustaf Päkkos, riksspelman.
 • Jan Rydh, förutvarande landshövding i Västmanlands län.
 • Christer Brandberg, direktör, nationens andre kurator 1969.
 • Lennart Johansson, överste.
 • Putte Wickman, klarinettist.
 • Mats Svegfors, förutvarande landshövding i Västmanlands län.
 • Maj Söderberg, fru.
 • Bo Södersten, professor emeritus.
 • Lars Edebo, professor emeritus i mikrobiologi, klinisk bekteriologi och klinisk mykologi vid Göteborgs universitet, nationens förste kurator 1964−1965.
 • Cecilia Rydinger, professor i orkesterdirigering vid Musikhögskolan i Stockholm.

2000-talet

 • Eric Ericson, dirigent.
 • Stig Brewitz, studierektor vid statsvetenskapliga institutionen, nationens andre kurator vårterminen 1968.
 • Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning, nationens inspektor 2016-2021
 • Villy Bergström, förutvarande vice riksbankchef.
 • Gert Klötzke, professor i gastronomi vid Umeå universitet.
 • Åsa Jonsson, komminister, nationens kulturråd 1979−1980, nationspräst sedan 1982.
 • Barbro Bursell, förutvarande överintendent för Livrustkammaren, Skokloster och Hallwylska palatset, Landskapspostens redaktör höstterminen 1964, nationens klubbmästarinna 1964−1965.
 • Helene Erbing Backström, ekonomikonsult, nationens barmästare 1982, dess sekreterare 1983−1985, ekonomi- och fastighetschef 1987−2000, dess ställföreträdande skattmästare 2002-2015, dess biträdande skattmästare sedan 2015.
 • Anders Bexelius, arkitekt.
 • Jörgen Jonsson, direktör, nationens bibliotekarie 1983−1986, dess ekonomi- och fastighetschef 1986−1987.
 • Thomas Östros, förutvarande statsråd.
 • Börje Johansson, förutvarande professor i kondenserade materiens teori.
 • Clas Yngström, musiker.
 • Peter Carlsson, artist.
 • Tony Rickardsson, speedwayförare.
 • Anne-Liis von Knorring, professor i barn- och ungdomspsykiatri, nationens inspektor 2005−2011.
 • Anders Wejryd, förutvarande ärkebiskop.
 • Karl Gustaf Nilsson, förutvarande professor i grafisk konst vid Kungliga Konsthögskolan.
 • Birgit Carlstén, artist.
 • Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik.
 • Christer Hjorth, musiklärare.

2010-talet

 • Ingrid Carlberg, författare och journalist, Landskapspostens redaktör 1984−1985.
 • Johan Sundström, professor i kardiovaskulär epidemiologi, nationens inspektor 2011-2016.
 • Anna-Karin Höök Spector, advokat, nationens andre kurator 1975−1976.
 • Torbjörn Spector, skattejurist, nationens bibliotekarie 1977−1978.
 • Magnus Lind, författare och journalist, Landskapspostens redaktör 1969−1971.
 • Jan ”Gulan” Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion vid Kungliga Tekniska Högskolan, nationens teaterförman 1985−1986.
 • Ulla Börestam, professor i nordiska språk, nationens klubbmästarinna vårterminen 1975, dess andre kurator 1977.
 • Jan-Olof Montelius, fd museichef, nationens bibliotekarie 1971−1973, dess förste kurator 1977−1978.
 • Mikael Gidhagen, universitetslektor i företagsekonomi, nationens spexförman 1991−1992, dess sekreterare 1994−1995, dess proinspektor 2013-2022.
 • Claes-Henrik ”Gingen” Jonsson, kulturekonom, nationens bibliotekarie 1978−1981.
 • Thomas Söderberg, biskop i Västerås stift.
 • Håkan Wåhlstedt, förutvarande landshövding i Västmanlands län.
 • Staffan Yngve, professor i teoretisk fysik.
 • Olof Andrén, senior cleri, teologie doktor i systematisk teologi.
 • Karin Perers, skribent, ordförande för Kyrkomötet sedan 2013, ordförande för Mellanskog sedan 2013.
 • Anna-Pia Norman Wahlund, juris kandidat, guide, nationens personlige rådgivare  70-talet.
 • Arne Arnesen, professor i fysik.
 • Johan Cederlund, museidirektör vid Zorns gammelgård i Mora och adjungerad professor vid Uppsala universitet.
 • Johan Tysk, professor i matematik och vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet sedan 2014. Nationens inspektor sedan 2021.
 • Elisabet Kroon, tidigare sekreterare för Region Uppsala.
 • Richard Tellström, etnolog och måltidsforskare och delaktig i SVT-produktionerna Historieätarna och Landet Brunsås.
 • Anna Larsson, operasångerska och grundare av Vattnäs konsertlada.

2020-talet

 • Anna Götlind, professor i historia, prefekt på Historiska institutionen sedan 2021 vid Stockholms universitet.
 • Katarina Barrling, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Nationens proinspektor sedan 2022.
 • Anna T. Danielsson, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet.
 • Alm Nils Ersson, riksspelman och folkmusiker, Zornmärket i guld med kommentaren ”För mästerlig gestaltning och traditionsrikt spel av låtar från leksandsbygden
 • Svante Janson, professor i matematik vid Uppsala universitet.

Instagram