Information angående covid-19

 

Västmanlands-Dala nation arbetar aktivt med frågor rörande covid-19. Vi följer nyhetsutvecklingen, arbetar med att motverka smittspridning och anpassar vår verksamhet kontinuerligt efter gällande råd och rekommendationer från myndigheter och regering. På den här sidan hittar ni löpande aktuell information.

 

Allmän information

Sedan den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Med anledning av detta ställs alla gasker på plats på nationen in tills vidare.

 

Sedan den 24 november får maximalt åtta personer delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Denna begränsning ligger fortsatt kvar.

 

Vid frågor eller för mer information om nationens Covid-19-arbete, kontakta Förste kurator på 1q@v-dala.se.

 

 

Verksamhet

Nationens lunch-, café- och brunchverksamhet har stängt för terminen.

 

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta en tillfällig pandemilag. Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler för bland annat platser för privata sammankomster gäller sedan den 10 januari. Detta berör nationens uthyrningar och interna verksamhet, vilket innebär att ett maxantal på 8 personer gäller vid alla sammankomster i nationens lokaler.

 

Sedan den 20 november gäller ett tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter klockan 22. Det tillfälliga förbudet gäller till och med den 28 februari 2021. Vid en pressträff den 18 december lämnade regeringen besked om ytterligare nationella restriktioner. Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20 på serveringsställen och maxantalet i ett sällskap på restaurang sänks från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december. De ändrade riktlinjerna påverkar pubens öppettider som numera är 17-20 varje dag.

 

Vi har minskat antalet platser i lokalen och möblerat om med gott om utrymme och max 4 stolar per bord enligt Folkhälsomyndighetens och kommunens rekommendationer. Vi vill uppmana besökare att respektera detta och inte flytta på vare sig bord eller stolar. Tack för visad hänsyn.

 

Kuratorerna har expeditionstid två timmar varje vardag. För öppettider, se startsidan. Läsesalar och bibliotek öppnar åter till vårterminen 2021.