Information angående covid-19

 

Västmanlands-Dala nation arbetar aktivt med frågor rörande covid-19. Vi följer nyhetsutvecklingen, arbetar med att motverka smittspridning och anpassar vår verksamhet kontinuerligt efter gällande restriktioner och riktlinjer från myndigheter och regering. På den här sidan hittar ni löpande aktuell information.

 

Allmän information

Sedan den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Med anledning av detta ställs alla gasker på plats på nationen in tills vidare.

 

Sedan den 24 november 2020 får maximalt åtta personer delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

 

Vid frågor eller för mer information om nationens Covid-19-arbete, kontakta Förste kurator på 1q@v-dala.se.

 

 

Verksamhet

Nationen erbjuder lunch på onsdagar 11:30-13:30 och har caféverksamhet på fredagar 12-17.  Vi har minskat antalet platser i lokalen och möblerat om med gott utrymme samt max 4 stolar per bord enligt Folkhälsomyndighetens och kommunens rekommendationer.

 

Den 8 januari 2021 beslutade riksdagen att anta en tillfällig pandemilag. Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler för bland annat platser för privata sammankomster gäller sedan den 10 januari. Detta berör nationens uthyrningar och interna verksamhet, vilket innebär att ett maxantal på 8 personer gäller vid alla sammankomster i nationens lokaler.

 

Sedan den 20 november 2020 gäller ett tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter klockan 22. Det tillfälliga förbudet gäller till och med den 28 februari 2021. Sedan den 18 december 2020 förbjuds alkoholförsäljning från och med klockan 20 på serveringsställen och maxantalet i ett sällskap på restaurang sänks från åtta till fyra personer. Vid en pressträff den 4 februari 2021 lämnade regeringen besked om att förbudet om alkoholservering efter klockan 20 förlängs fram till den 14 februari. Detta påverkar pubens öppettider som är 17-20 varje dag.

 

Vi har minskat antalet platser i publokalen och möblerat om med gott om utrymme och max 4 stolar per bord enligt Folkhälsomyndighetens och kommunens rekommendationer. Vi vill uppmana besökare att respektera detta och inte flytta på vare sig bord eller stolar. Tack för visad hänsyn.

 

Kuratorerna har expeditionstid två timmar varje vardag. För öppettider, se startsidan. Läsesalar har öppet 10-18 varje vardag. Biblioteket har öppet tre timmar varje vardag. I varje avgränsad del av nationens verksamhet har ett maxantal besökare beräknats och anslagits för att motverka trängsel.