Rabatter och företräden

Som medlem i V-Dala nation erhålls en mängd fördelar, möjligheter och rabatter.

Rabatter ges på lunch och kaffet när Carl Larssons cafe är bemannat.

Fritt inträde ges till alla våra medlemmar på våra egna klubbar.

Alla V-Dalingar har även möjlighet att söka våra bostäder.

Vissa poster på nationen ger även Personalpris-kort. Du hittar vilka poster det är i förmånslistan.

Den största fördelen av alla är dock gemenskapen som ges med övriga medlemmar i V-Dala nation och möjligheten att lära känna nya bekantskaper.