Rabatter och företräden

Som medlem i V-Dala nation erhålls en mängd fördelar, möjligheter och rabatter.

Rabatter ges på lunch och kaffet när Carl Larssons café är bemannat.

Alla V-Dalingar har även möjlighet att söka våra bostäder.

Vissa poster på nationen ger även Personalpris-kort. Du hittar vilka poster det är i förmånslistan som finns länkad under Dokument.

Den största fördelen av alla är dock gemenskapen som ges med övriga medlemmar i V-Dala nation och möjligheten att lära känna nya bekantskaper.

Instagram