Nationskaplan

Nationskaplanens uppgifter kan vara många och olika, främst kan jag kanske bistå när livet är svårt. Det kan handla om sorg av olika slag eller när du behöver sätta ord på det som nästan inte går att säga. Jag kan vara ett stöd för dig när du tappat tron på dig själv, andra eller livet. I min roll som präst har jag en tystnadsplikt som är fullständig vilket kan vara oerhört värdefullt.

Nationens nationskaplan är Hans Degreus

Instagram