Nationsjuristerna

Nationsjuristerna kan hjälpa dig som medlem i Västmanlands-Dala nation om du hamnar i juridiskt trångomål.

Kontakt: nationsjurist@​v-dala.se

Instagram