Idrott

I V-Dalas stadgar, § 1:2, fastslås att ett av nationens huvudsakliga syften är att verka för medlemmarnas fysiska fostran. Detta tar vi fasta på genom att erbjuda våra studenter att i andra glada V-Dalingars lag mer eller mindre regelbundet ägna sig åt diverse idrotter.
Nationen har ett flertal idrottssektioner:

Kontakt
För mer information om idrottsverksamheten, kontakta idrottssekreteraren.