Reccegask på V-Dala med 04-släpp | Lördagar på V-Dala

18 februari 2023 17:30 - 04:00

-ENG BELOW-
Bästa recentior,
Välkommen till Uppsala, en stad som är gjord för att ta en fika och gå en promenad längs med Fyrisån. Och sen kanske ett besök på V-Dala?
Vi har den stora äran att bjuda in dig till V-Dalas Reccegask vårterminen 2023 – en kväll som har potentialen att bli historisk! För dig som nyss flyttat hit kanske studentlivet känns som att du är Bambi på hal is – men det är inget att oroa sig för, vi har alla varit där! Reccegasken är därför ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med allt som har med nationslivet att göra.
Men vad är då en Reccegask? Till att börja med är en gask en finare sittning är dessutom den vanligaste sittningsformen på nationer. Just Reccegasken är till för dig som är ny student. Ni är kvällens hedersgäster! Tillsammans med gamla medlemmar avnjuts en festlig trerättersmiddag med tillhörande dryck. Under sittningen kommer det även bjudas på underhållning från våra utskott och föreningar, sånger ur nationens sångbok och diverse tal.
Är det din första gask? Då kommer detta bli den perfekta inledningen på dina studier för du kommer få lära dig gask-vett & etikett; till exempel hur man skålar på korrekt vis.
När tallrikarna står tomma och glasen är urdruckna fortsätter kvällen med ett enastående 04-släpp.
Det här vill du inte missa, säkra din biljett redan idag!
I samband med (och som en del av) Reccegasken hålls även en gemensam ceremoni med alla nationer i Uppsalas mest framträdande hus (om man bortser från V-Dalas nationshus), nämligen Universitetshuset, för att välkomna nya studenter till studier och staden. Under ceremonin kommer det bjudas på underhållning, musik och tal; dessutom kommer “terminens recce” utses från varje nation, så detta VILL DU INTE MISSA!
Specifics
Datum? Lördag den 18e februari
Tid? 17dk – 04:00 (”dk” innebär akademisk dubbelkvart, alltså att det är drop in från 17 fram till 17:30)
Pris? 390 kr, biljetter går att köpa i inskrivningen och Kuratorsexpeditionen
Klädkod: Mörk kostym
Nationskort och giltig legitimation krävs!
Har ni några frågor? Skriv till oss på Messenger!
///
Best recentior,
Welcome to Uppsala, a city made for having a coffee and a walk along the Fyrisån. And then maybe a visit to V-Dala?
We have the great honor of inviting you to V-Dala’s Reccegask Spring Semester 2023 – an evening that has the potential to be historic! For those of you who have just moved here, student life may feel like you’re Bambi on thin ice – but that’s nothing to worry about, we’ve all been there! The Reccegask is therefore a great opportunity to get to know all things related to national life.
But what is a Reccegask? For a start, a gask is a fine sitting and is the most common form of sitting at nations. The Reccegask is for new students. You are the guests of honor for the evening! Together with old members you will enjoy a festive three-course dinner with accompanying drinks. The evening will also include entertainment from our committees and societies, songs from the nation’s songbook and various speeches.
Is this your first gask? Then this will be the perfect start to your studies as you will learn the gask know-how & etiquette; for example, how to toast in the correct way.
When the plates are empty and the glasses are drained, the evening continues with an outstanding 04-släpp.
Secure your tickets! You certainly don’t want to miss this!
In connection with (and as part of) Reccegasken, a joint ceremony with all nations will be held in Uppsala’s most prominent building (if you disregard the V-Dala Nations House), namely the University House, to welcome new students to their studies and the city. During the ceremony there will be entertainment, music and speeches; in addition, the ”recce of the semester” will be chosen from each nation, so YOU DON’T WANT TO MISS THIS!
Specifics
Date? Saturday 18th February
Time? 17:30 dk – 04:00 (”dk” refers to the academic dubble quarter, so there is drop in from 17:00 to 17:30)
Price? 390 SEK, tickets can be purchased at the registration office or the Curator’s Office
Dress code: Dark suit
Nation card and valid ID is mandatory!
Any questions? DM us on Messenger