Landskap II

(Detta evenemang har redan genomförts!)

30 oktober 2023 18:00 -

ENG BELOW
Västmanlands-Dala nation hälsar alla medlemmar välkomna till höstterminens andra lagtima Landskap med temat Halloween! Den 30:e oktober intar vi stora salen i vårt vackra nationshus för att välja en mängd poster och prata om vad som kommer att hända under hösten. Däribland kommer vi välja posten Andre kurator för 2024!

Men vad är då ett Landskap?
Landskap är ett stormöte som har den högsta beslutande makten på nationen. Har du varit på ett föreningsmöte någon gång så kommer du känna igen dig. Glöm inte kolla ifall du har några försenade böcker eller handlån innan du kommer till mötet – då har du nämligen inte rösträtt.

Efter Landskapet blir det en härlig middag eller sexa som vi i nationslivet kallar det!.Till denna anmäler du dig på plats.

Vill du söka en post? Gå då in på www.v-dala.se/ansok och se till att göra det innan sista ansökningsdagen den 23 oktober. Nu tar vi även emot nomineringar till poster, så om du känner någon du tror skulle passa på en viss post kan du mejla valordf@v-dala.se med post och namn på personen du vill nominera.

///

Västmanlands-Dala nation welcomes all members to the second Landskap of the fall semester with the theme Halloween! On October 30, we will occupy the great hall in our beautiful nation house to elect a variety of positions and talk about what will happen in the fall. Among them, we will elect the position of Second Curator for 2024!

But what is a Landskap?
Landskap is a large meeting that has the highest decision-making power in the nation. If you have been to an association meeting at some point, you will recognize yourself. Do not forget to check if you have any overdue books or hand loans before you come to the meeting – then you do not have the right to vote.

After the Landskap there will be a lovely dinner or ”sexa” as we in the national life call it.

Do you want to apply for a post? Then go to www.v-dala.se/ansok and make sure to do so before the deadline of October 23. Now we are also accepting nominations for positions, so if you know someone you think would fit a certain position, you can email valordf@v-dala.se with the position and name of the person you want to nominate.