Hearing inför Landskap II

27 mars 2023 18:00 -

-ENG BELOW-

Ska du gå på vårens andra lagtima landskap på V-Dala? Klart att du ska! Då ska du också gå på valnämndens öppna hearing inför landskapet.

Vi kommer inför detta landskap ha en hearing där kandidater till utvalda poster kommer få möjlighet att presentera sig och svara på era frågor. Detta för att avlasta tiden på själva landskapet.

 

Varför hearing? Det är ett ypperligt tillfälle att säkerställa att vi som nation får den rätta kandidaten på rätt position. Det är också ett tillfälle för dig som är ny att få in en fot i nationen och träffa massa gött folk!

 

Plats för hearing är Carl Larssons salong, högst upp i huset.

 

Poster som är kallade till hearing:

 • Förste kurator 2023-2024
 • Bibliotekarie 2023-2024
 • Biträdande bibliotekarie 2023-2024
 • Pubchef HT23
 • Klubbmästare VT23
 • Tre taketvärdar 2023

 

///

 

Are you going to the second Landskap of the semester at V-Dala? Of course you are! In that case you should also visit the Election Committee’s open hearing before the Landskap.

Before this landskap have a one hearing where all the candidates for selected positions will be invited to present themselves and answer your questions. This to relieve some time on the Landskap.

 

Why hearing? It is a excellent way to secure that we get the right person for the right position. It is also a good way for you who are new to to get a better glimpse of the nation while also meeting lots of nice people.

 

The hearing will be held in Carl Larsson, at the top floor of the house.

 

Posts called to hearing:

 • First curator 2023-2024
 • Librarian 2023-2024
 • Assistant librarian 2023-2024
 • Pub manager HT23
 • Club master VT23
 • Three Taket hosts 2023