Verksamhet

En av V-Dalas stoltheter är det breda utbud av underföreningar som finns till hands för att ta vara på medlemmarnas intressen. Vi har i dagsläget en manskör, en blandad kör, en sambaorkester, ett spelmanslag, en blåsorkester med tillhörande balett, en teatergrupp, en spexgrupp, en juristförening, en teologförening, en idrottsförening, ett internationellt utskott, hembygdsföreningar Bergslaget och Snevringarnetre alumnföreningar och så förstås den mångsysslande Kulturklubben. Här finns något för alla, och om någonting saknas är Du varmt välkommen att starta ännu en förening. Kontakta Förste kurator för mer information.