Verksamhet

En av V-Dalas stoltheter är det breda utbud av underföreningar som finns till hands för att ta vara på medlemmarnas intressen. Vi har i dagsläget en blandad kör, en sambaorkester, ett spelmanslag, en blåsorkester med tillhörande balett, en teatergrupp, en spexgrupp, en idrottsförening, ett internationellt utskott, hembygdsföreningarna Snevringarne och Dalahistoriska studentsällskapet så förstås tre alumnföreningar. Här finns något för alla, och om någonting saknas är Du varmt välkommen att starta ännu en förening. Kontakta Förste kurator för mer information.

Instagram