Nationspräst

Jag heter Åsa Jonsson och är präst på Diakonistiftelsen Samariterhemmet här i Uppsala. Innan jag fick den tjänsten var jag i många år sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset. Så länge jag har varit präst, sedan 1981, har jag varit nationspräst, vald till detta på landskap. Mitt uppdrag är att stå till tjänst framför allt när det handlar om att ha någon att samtala med om tro och tvivel, kärlek och arbete/studier, hopp och vanmakt, liv och död – d v s allt det som ryms i människors livsfrågor. Jag har tystnadsplikt. I prästuppdraget ligger också att döpa, viga och begrava. Jag har mitt arbetsrum på Samariterhemmet, inte på sjukhuset utan i det gamla vackra huset innanför muren vid hörnet av Dragarbrunnsgatan och Samaritergränd. Det är lite vid sidan av nations- och institutionsstråken, men alldeles utmärkt om man vill gå undan lite och dela något som bekymrar en. Vad det nu kan vara du skulle vilja ta kontakt med mig för, så är du välkommen att göra det!Åsa Jonsson

Mitt telefonnummer är 018-56 40 24.