Jämlikhetsgruppen

Jämlikhetsombudet kan hjälpa till om du eller någon du känner blivit trakasserad eller upplever att du eller den har blivit orättvist behandlad utifrån kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder eller fysiska förutsättningar på nationen. Denne ser även till att nationen ständigt hålls tillgänglig för alla studenter.

kontakt: jamo@v-dala.se

Föreningsnyheter


Det finns inga nyheter